Ανακοινώσεις σε Ελληνικά Συνέδρια

2010
Οσφυοϊερά Σπονδυλοδεσία με τη χρήση συνδυασμού κοχλιών λαγονίου και διαυχενικών κοχλιών, Ι. Πολυθοδωράκης1, Χ.Κατσιάφας1, Σ.Πήχας1, Κ. Παπαγεωργίου2, Σ.Σκιαδά1, Β. Χουλιάρας3, Σ.Μπουλής3 ,Ανακοίνωση στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης

Η νοσηλεία και η πρόγνωση νευροχειρουργικών ασθενών στην ΜΕΘ και την Ν/Χ κλινική, Ν.Σίντος1, Ειρ.Τσούμα1, Ν. Καζάκος1, Ι. Πολυθοδωράκης2, Χ.Κατσιάφας2, Χ. Ναθαναήλ Ανακοίνωση στην 1η Πανελλήνια Συνάντηση Νοσηλευτών Νευροχειρουργικής

Ενδοσκοπική λύση συμφύσεων και σύγχρονη επισκληρίδια έγχυση στεροειδών σε εκφυλιστικές παθήσεις της ΟΜΣΣ, Ι.Πολυθοδωράκης1, Χ.Κατσιάφας1, Κ.Παπαγεωργίου2, Π.Αυγέρης1,Λ.Παππάς1, Ν.Καζάκος ,Ανακοίνωση στο 21ο Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό Συνέδριο.

Η διαδερμική Σπονδυλοδεσία στην αντιμετώπιση της αστάθειας της Σ.Σ, Ι.Πολυθοδωράκης1, Χ.Κατσιάφας1, Π.Αυγέρης1, Λ.Παππάς1, Δ. Νούσιας2, Κ.Παπαγεωργίου3 , Ανακοίνωση στο 21ο Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό Συνέδριο.

Επισκληρίδια συλλογή φλεγμονώδους αιτιολογίας: αναφορά σπάνιας διεγχειρητικής επιπλοκής της κυφοπλαστικής, Πολυθοδωράκης1, Π.Αυγέρης1 , Ι. Χ.Κατσιάφας1, Κ.Παπαγεωργίου2, Λ.Παππάς1, Γ.Βάσσιος3, Ανακοίνωση στο 21ο Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό Συνέδριο.

Διαδερμική αποσυμπίεση της κήλης μεσοσπονδύλιου δίσκου για την αντιμετώπιση του οσφυϊκού και ριζιτικού πόνου, Ι.Πολυθοδωράκης 1, Χ.Κατσιάφας1, Κ.Παπαγεωργίου2, Π.Αυγέρης1 , Δ.Νούσιας1, Θ.Ναστούλης3, Χ.Τάτσης3 Ανακοίνωση στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης.

Ενδοσκοπική λύση συμφύσεων σε εκφυλιστικές παθήσεις της ΟΜΣΣ, Ι.Πολυθοδωράκης1, Χ.Κατσιάφας1, Κ.Παπαγεωργίου2, Π.Αυγέρης1 , Δ.Νούσιας1, Κ.Παναγόπουλος3,, , Ανακοίνωση στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης.

Αντιμετώπιση της αστάθειας της Σ.Σ με Διαδερμική Σπονδυλοδεσία, Ι.Πολυθοδωράκης1, Χ.Κατσιάφας1, Π.Αυγέρης1, Δ. Νούσιας1 , Κ.Παπαγεωργίου2 , Χ. Γιώτης3 ,Σ. Ντούτσης3, Ανακοίνωση στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης.

Διεγχειρητικός ηλεκτρο-νευροφυσιολογικός έλεγχος κατά τη διάρκεια των επεμβάσεων Σπoνδυλικής Στήλης, Π.Αυγέρης1, Ι.Πολυθοδωράκης1, Χ.Κατσιάφας1, Κ.Παπαγεωργίου2, Γ.Βάσσιος3, Δ.Νούσιας1, Γ.Δονδυλικής Στήλης, ασκαλάκης4

2006

Επισκληριδοσκόπηση: μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδος για την διάγνωση και θεραπεία των εκφυλιστικών παθήσεων της Ο.Μ.Σ.Σ., Πολυθοδωράκης Ι.1, Πουλάς Σ.2 , Γκέκα Μ.3, Καζάκος Ν.1, Παπαγεωργίου Ι.1, Αναστασίου Ι.1, Αυγέρης Π., Παναγόπουλος Κ.2, Ανακοίνωση στο 32υ Ετήσιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης «Ν. Γιαννέστρας-Π. Σμυρνής

Η εμπειρία μας στην Κυφοπλαστική με μπαλόνι, Πολυθοδωράκης Ι.1, Αυγέρης Π. 1, Μπουλής Σ.3, Παπαγεωργίου Κ.2 , Γκιάφης Κ.1 , Παππάς Λ. 1, Ανακοίνωση στο 32υ Ετήσιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης «Ν. Γιαννέστρας-Π. Σμυρνής»

Διεγχειρητικός ηλεκτρο-νευροφυσιολογικός έλεγχος κατά τη διάρκεια των επεμβάσεων κυφοπλαστικής, Γ.Βάσσιος1, Ι.Πολυθοδωράκης2, Β.Πολύζου3, Κ.Παπαδόπουλος2, Ι.Παπαγεωργίου2, Γ.Δασκαλάκης2, Ανακοίνωση στο 20ο Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό Συνέδριο
.
Κυφοπλαστική με μπαλόνι: μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδος αντιμετώπισης των οστεοπορωτικών καταγμάτων Σπονδυλικής Στήλης, Ι.Πολυθοδωράκης1, Λ.Παππάς1, Κ. Τζουμάκας2, Μ. Γκέκα 3 , Π.Αυγέρης1 ,Ανακοίνωση στο 20ο Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό Συνέδριο.

Η χρήση της ενδοσκόπησης του επισκληρίδιου χώρου (Επισκληριδοσκόπηση) στην διάγνωση και θεραπεία των εκφυλιστικών παθήσεων της ΟΜΣΣ, Ι.Πολυθοδωράκης1, Σ.Πουλάς2 , Β.Πολύζου3, Κ.Παπαγεωργίου3, Μ.Γκέκα3, Κ.Παναγόπουλος2 , Ανακοίνωση στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πόνου

Μία νέα προσέγγιση στην διαδερμική αποσυμπίεση της κήλης μεσοσπονδυλίου δίσκου για την αντιμετώπιση του οσφυϊκού και ριζιτικού πόνου, Ι.Πολυθοδωράκης 1, Δ.Παπουτσάς1, Ν.Καζάκος1, Χ.Τάτσης2, Ι.Λυβέρης1 ,Ανακοίνωση στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πόνου

Διαδερμική Πυρηνοπλαστική: Ελάχιστα επεμβατική μέθοδος για την αποσυμπίεση της κήλης μεσοσπονδυλίου δίσκου, Ι.Πολυθοδωράκης 1, Χ.Κατσιάφας1, Κ.Κούκος2, Λ.Παππάς1 , Ο.Κούκου1 , Π.Αυγέρης1 , Χ.Τάτσης3, Ανακοίνωση στο 21ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων.

Η χρήση της ενδοσκόπησης του επισκληρίδιου χώρου (Επισκληριδοσκόπηση) ως συμπληρωματικό μέσο στην διάγνωση και θεραπεία των εκφυλιστικών παθήσεων της ΟΜΣΣ, Ι.Πολυθοδωράκης1, Σ.Πουλάς2 , Χ.Κατσιάφας1, Μ.Γκέκα3, Β.Πολύζου3, Κ.Παπαγεωργίου3, Κ.Παναγόπουλος2 , Ανακοίνωση στο 21ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων.

2005

Η επισκληρίδια έγχυση κορτικοστεροειδών και η θερμική βλάβη (radiofrequency lesioning) ως θεραπευτική επιλογή των παθήσεων της σπονδυλικής στήλης ,Ι. Πολυθοδωράκης.1, Λ. Παππάς 1, Α. Πασσιάς2, Σ.Πουλλάς3, Κ. Πολυζωϊδης4 Ανακοίνωση στο 19ο Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό Συνέδριο.

Η μελέτη της παθολογίας της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης με εξομοίωση της όρθιας θέσης στην αξονική τομογραφία, Ι. Πολυθοδωράκης.1, Σ. Ντούτσης 2, Χ. Τάτσης2, Κ. Πολυζωϊδης3 Ανακοίνωση στο 19ο Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό Συνέδριο.
2004

Η χρήση ενδοκοιλιακών καθετήρων εμπλουτισμένων με αντιβιοτικά σε συνδυασμό με την χρήση χημειοπροφύλαξης στην υδροκεφαλία, Ι. Πολυθοδωράκης.1, Ι. Λυβέρης 1, Δ. Πετσανάς2, Κ. Πολυζωϊδης2 Ανακοίνωση στο 18ο Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό Συνέδριο.

1998

Δυσπλασία Arnold – Chiari με ή χωρίς συριγγομυελία. Ο ρόλος των συμφύσεων της αραχνοειδούς στην ανάπτυξη του συνδρόμου και της χειρουργικής αντιμετωπίσεώς του, Τέγος Σ., Πουρνή Π., Γώγος Χ., Κυριακόπουλος Κ., Πολυθοδωράκης Ι. , Νευροχειρουργικό Τμήμα ΝΙΜΤΣ, Αθήνα Ανακοίνωση στο 12ο Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό Συνέδριο

Η εμπειρία μας στο σύνδρομο Dandy-Walker, Μ.Κουτζόγλου, Γ.Σφακιανός, Ι.Πολυθοδωράκης, Δ.Πετσανάς, Β.Ευαγγελινός , Ανακοίνωση στο 12ο Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό Συνέδριο.

Comments are closed.