ΑΣΤΡΟΚΥΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΛΟΙΟΒΛΑΣΤΩΜΑΤΑ

Τι είναι το αστροκύτωμα ?

Το αστροκύτωμα ανήκει στους όγκους που προέρχονται από την γλοία και συγκεκριμένα τα αστροκύτταρα, που είναι ομάδα συνδετικών κυττάρων. Συνήθως εντοπίζονται στα ημισφαίρια του εγκεφάλου αλλά και στο οπίσθιο τμήμα του εγκεφάλου, την παρεγκεφαλίδα. Το 50% των πρωτοπαθών όγκων του εγκεφάλου είναι αστροκυτώματα, τα οποία ταυτόχρονα αποτελούν το πιο συχνό τύπο γλοιωμάτων. Μπορούν να παρατηρηθούν σε όλες τις ηλικιακές ομάδες ασθενών.

ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΣΤΡΟΚΥΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΟΡΦΟ ΓΛΟΙΟΒΛΑΣΤΩΜΑ

Τα πολύμορφα γλοιοβλαστώματα αποτελούν τα πιο υψηλόβαθμα γλοιώματα και θεωρούνται οι πιο κακοήθεις όγκοι του εγκεφάλου. Τα αστροκυτώματα της παρεγκεφαλίδας είναι γλοιώματα τα οποία συνήθως εντοπίζονται στην παρεγκεφαλίδα των μικρών παιδιών. Στους ενήλικες, τα αστροκυτώματα εντοπίζονται συνήθως στα εγκεφαλικά ημισφαίρια.

Βιβλιογραφία

Bucy PC, Oberhill HR, Siqueira EB, Zimmerman HM, Jelsma RK. Cerebral glioblastomas can be cured ! Neurosurgery 1985;16:714-717

Lacroix M, Abi Said D, Fourney DR, Gokaslan ZL, Shi W, DeMonte F, et al. A multivariate analysis of 416 patients with glioblastoma multiferme: prognosis, extent of resection, and survival. J Neurosurg 2001;95:190-198

Ojemann RG. Surgical principles in the management of brain tumors. In: Kaye AH, Laws ER, eds. Brain Surgery in Brain Tumors: Churchill Livingstone;1995:293-303

Γράφτηκε από

Comments are closed.