Αστροκύτωμα

Τι είναι το αστροκύτωμα ;

Το αστροκύτωμα ανήκει στους όγκους που προέρχονται από την γλοία και συγκεκριμένα τα αστροκύτταρα, που είναι ομάδα συνδετικών κυττάρων. Συνήθως εντοπίζονται στα ημισφαίρια του εγκεφάλου αλλά και στο οπίσθιο τμήμα του εγκεφάλου, την παρεγκεφαλίδα. Το 50% των πρωτοπαθών όγκων του εγκεφάλου είναι αστροκυτώματα, τα οποία ταυτόχρονα αποτελούν το πιο συχνό τύπο γλοιωμάτων. Μπορούν να παρατηρηθούν σε όλες τις ηλικιακές ομάδες ασθενών.

Yψηλού βαθμού Αστροκυτώματα και Πολυμορφο Γλοιοβλάστωμα

Τα πολύμορφα γλοιοβλαστώματα αποτελούν τα πιο υψηλόβαθμα γλοιώματα και θεωρούνται οι πιο κακοήθεις όγκοι του εγκεφάλου. Τα αστροκυτώματα της παρεγκεφαλίδας είναι γλοιώματα τα οποία συνήθως εντοπίζονται στην παρεγκεφαλίδα των μικρών παιδιών. Στους ενήλικες, τα αστροκυτώματα εντοπίζονται συνήθως στα εγκεφαλικά ημισφαίρια.

Βιβλιογραφία.

Γράφτηκε από

Comments are closed.