Αυχενική Οπίσθια Τρημματεκτομή

 Τι είναι η  Αυχενική Οπίσθια Τρημματεκτομή;

H πίεση των νευρικών ριζών στο αντίστοιχο μεσοσπονδύλιο τρήμα είναι μια συχνή αιτία ριζοπάθειας και μπορεί να οφείλεται σε αυχενική σπονδύλωση χωρίς συνοδό κήλη του μεσοσπονδυλίου δίσκου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η οπίσθια προσπέλαση για την αποσυμπίεση του νευρικού τρήματος είναι μια πολύ άμεση μέθοδος για την άρση της πίεσης στο νευρικό τρήμα που προκαλεί την αυχενική ριζιτική συνδρομή

Ποιες είναι οι ενδείξεις;

 • · Αυχενική στένωση του μεσοσπονδυλίου τρήματος με συμπτώματα τα οποία αποδίδονται στην πιεσμένη νευρική ρίζα, όπως αυτό απεικονίζεται στην μαγνητική τομογραφία.
 • · Συμπτώματα ανθεκτικά στην συντηρητική θεραπεία.
 • · Δεν υπάρχουν ευρήματα μυελοπάθειας.

Ποιες είναι  οι αντενδείξεις ;

 • Σημαντική κύφωση ή αστάθεια στο επίπεδο που πρόκειται να αποσυμπιεσθεί.
 • Σημειολογία αυχενικής μυελοπάθειας με εικόνα πίεσης του νωτιαίου μυελού.
 • Συμπτώματα που δεν σχετίζονται με την απεικονιζόμενη παθολογία.
 • Σημαντική πρόπτωση μεσοσπονδυλίου δίσκου, που πιέζει την νευρική ρίζα.

 

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα ;

 • Δεν προκαλεί μηχανική αστάθεια στην περιοχή.
 • Δεν απαιτεί σπονδυλοδεσία.
 • Αποφεύγει τους κινδύνους των προσθίων προσπελάσεων.
 • Προσφέρει άμεση πρόσβαση στην βλάβη με άμεση άρση του αιτίου των συμπτωμάτων.

Περιγραφή  της επέμβασης

 • Ο ασθενής τοποθετείται σε πρηνή θέση χωρίς υπερέκταση της κεφαλής με τους ώμους τραβηγμένους προς τα κάτω.
 • Διενεργείται μικρή τομή δέρματος στην μέση γραμμή, στο επίπεδο της παθολογίας ( με ακτινολογική καθοδήγηση ).
 • Αποκόλληση των μαλακών μορίων από τα πέταλα του υπερκείμενου και υποκείμενου σπονδύλου ( σε σχέση με την πάσχουσα περιοχή ), μόνο προς την παθολογική πλευρά, μέχρι να αποκαλυφθεί το 50% της σύστοιχης άρθρωσης ( facet ).
 • Aκτινολογική επιβεβαίωση ότι βρισκόμαστε στο σωστό επίπεδο και τοποθέτηση αυτόματων διαστολέων ιστών.
 • Αναγνωρίζεται η γραμμή που συνδέει το πέταλο με την αρθρική απόφυση και η αφαίρεση οστού αρχίζει επί τα εντός αυτής της γραμμής.
 • Το κάτω όριο του πάνω πετάλου αποκολλάται από τον ωχρό σύνδεσμο, το πλάγιο όριο του πετάλου αφαιρείται και αποκαλύπτεται ο νωτιαίος σάκος.
 • Τμήμα του άνω ορίου του κάτω πετάλου αφαιρείται για να αποκαλυφθεί ο αυχένας του κάτω πετάλου.
 • Η νευρική ρίζα αναγνωρίζεται καθώς εξέρχεται από τον νωτιαίο σάκο και πορεύεται προς το μεσοσπονδύλιο τρήμα.
 • Αφαιρείται περαιτέρω οστό πίσω από την νευρική ρίζα, στην περιοχή του τρήματος, για ολοκλήρωση της αποσυμπίεσης.
 • Παρακολουθείται η πορεία της νευρικής ρίζας προς τα έξω για έλεγχο της αποσυμπίεσης και αφαιρούνται οστεόφυτα και υπερτροφικοί ωχροί σύνδεσμοι.
 • Ενίοτε η αποσυμπίεση μπορεί να χρειασθεί να επεκταθεί στα όρια των αυχένων των άνω και κάτω σπονδύλων.

Ποια είναι η μετεγχειτητική πορεία;

 • Άμεση κινητοποίηση.
 • Δεν απαιτείται η χρήση αυχενικού κολλάρου.
 • Ο ασθενής εξέρχεται την επόμενη μέρα.

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Comments are closed.