ΑΥΧΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΣ ΕΓΧΥΣΗ

Τι είναι ο επισκληρίδιος χώρος;

Ο νωτιαίος μυελός καλύπτεται από ένα σάκκο που είναι πλήρης εγκεφαλονωτιαίου υγρού και ονομάζεται σκληρά μήνιγγα. Ο χώρος που βρίσκεται μεταξύ του σπονδυλικού σωλήνα και της σκληράς μήνιγγας ονομάζεται επισκληρίδιος χώρος και πληρούται από λίπος και μικρά αιμοφόρα αγγεία. Όταν υπάρχει ερεθισμός των νεύρων που πορεύονται σε αυτόν τον χώρο, ο ασθενής μπορεί να εκδηλώσει πόνο. Ο ερεθισμός αυτός μπορεί να προκληθεί όταν υπάρχει εκφύλιση των μεσοσπονδυλίων δίσκων ή σχηματισμός οστεοφύτων.

 

Τι είναι η επισκληρίδια έγχυση στεροειδών;

Είναι η έγχυση αντιφλεγμονωδών στεροειδών και τοπικών αναισθητικών στον επισκληρίδιο χώρο του αυχενικού μυελού.τα στεροειδή περιορίζουν το οίδημα γύρω από τις νευρικές ρίζες και τα τοπικά αναισθητικά προκαλούν αναλγησία στις φλεγμαίνουσες περιοχές και χαλαρώνουν τους μύες πέριξ του επισκληριδίου χώρου. Η όλη διαδικασία γίνεται υπό ακτινολογική καθοδήγηση.

 

Ποιες είναι οι ενδείξεις της ;

ü  Αυχενική ριζίτιδα ή ριζοπάθεια

ü  Δισκογενής αυχενικός πόνος

ü  Αυχενική σπονδύλωση

ü  Χρόνια αυχεναλγία

ü  Διαβητική νευροπάθεια – πλεξίτιδα

ü  Μεθερπητική νευραλγία

ü  Σύνδρομο σύμπλοκου περιοχικού πόνου

ü  Σύνδρομο μετά από αυχενική πεταλεκτομή

ü  Κεφαλαλγία αυχενικής προέλευσης

Σημειώνουμε ότι οι εγχύσεις αυτές δεν επιδιορθώνουν το υποκείμενο πρόβλημα παρά μόνο περιορίζουν την ένταση του πόνου. Δεν είναι ασύνηθες ο ασθενής να χρειασθεί περισσότερες από μια εγχύσεις για να επιτευχθεί μακροχρόνια ανακούφιση. Ένα σύνηθες θεραπευτικό σχήμα περιλαμβάνει την εφαρμογή τριων εγχύσεων, με μεσοδιάστημα ενός μηνός μεταξύ τους.

Υπάρχουν κίνδυνοι;

Ο κυριότερος κίνδυνος αφορά την διάτρηση της σκληράς μήνιγγας κατά την παρακέντηση, που παρατηρείται όταν η βελόνα προωθηθεί πέραν του επισκληριδίου χώρου. Ο ασθενής μπορεί να αισθανθεί μια σοβαρή κεφαλαλγία που διαρκεί αρκετές ημέρες αλλά συνήθως υποχωρεί αυτόματα.

Πως γίνεται η έγχυση;

  • Ο ασθενής τοποθετείται σε πρηνή θέση στο ακτινοσκοπικό τραπέζι με τον αυχένα σε ελαφρά κάμψη.
  • Αναγνωρίζεται το διάστημα μεταξύ του έβδομου αυχενικού και του πρώτου θωρακικού σπονδύλου και εγχύεται τοπικό αναισθητικό στο υπερκείμενο δέρμα.
  • Η βελόνα προωθείται μέχρι να έρθει σε επαφή με το πέταλο του πρώτου θωρακικού σπονδύλου.
  • Μετά προωθείται περαιτέρω ώστε η άκρη της να βρίσκεται στην μέση γραμμή, στο επίπεδο ένωσης της ακανθώδους απόφυσης με το πέταλο του σπονδύλου, ή ελαφρά πάνω από αυτό το επίπεδο.
  • Ακολουθεί έγχυση διαλύματος 3 – 5 ml κορικοστεροειδούς και τοπικού αναισθητικού.

Τι αισθάνομαι κατά την επέμβαση;

Παροδικά μπορεί να ενταθεί ο πόνος στο άνω άκρο και τον αυχένα ενώ αμέσως μετά την έγχυση μορεί νααισθανθούμε τα χέρια μας πιο βαριά και μουδιασμένα , κάτι που μπορεί να διαρκέσει 1 – 2 ώρες. 4 – 6 ώρες μετά ο αθενής αναφέρει σημαντική ανακούφιση από τον πόνο. Η δράση των κορτικοστεροειδών μπορεί να καθυστερήσει μερικές ημέρες να εμφανισθεί και γίνεται μέγιστη σε δύο περίπου εβδομάδες.

 

Comments are closed.