ΑΥΧΕΝΙΚΗ ΠΕΤΑΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Τι είναι η Αυχενική Πεταλοπλαστική; 

Είναι μια χειρουργική τεχνική που αναπτύχθηκε στην  προσπάθεια αντιμετώπισης ορισμένων όψιμων επιπλοκών μετά από μια συμβατική αυχενική πεταλεκτομή πολλών επιπέδων. Οι τεχνικές της πεταλοπλαστικής αποσκοπούν στο να αυξήσουν τις διαστάσεις του αυχενικού νωτιαίου σωλήνα ενώ ταυτόχρονα διατηρούν σε σημαντικό βαθμό την δομική ακεραιότητα των οπισθίων οστικών δομών ( πετάλων ).

Ποιες είναι οι ενδείξεις;

 • Οστεοποίηση του οπίσθιου επιμήκους συνδέσμου ( ΟPLL ).
 • Σε αποσυμπιεστικές επεμβάσεις που εκτείνονται σε πολλαπλά επίπεδα, ειδικά σε νεότερους ασθενείς.
 • Σε οπίσθιες προσπελάσεις για αφαίρεση όγκων του νωτιαίου μυελού.
 • Έχει προταθεί η χρήση της σε συνδυασμό με τρηματεκτομή σε καταστάσεις όπου υπάρχει πίεση νευρικών ριζών σε έδαφος ενός στενωμένου αυχενικού καναλιού με ελάχιστη κυφωτική παραμόρφωση.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της μεθόδου;

 

 • Μειώνει την πιθανότητα κύφωσης μετά πεταλεκτομή.
 • Παρέχει μεγαλύτερη σταθερότητα στα οπίσθια στοιχεία της αυχενικής μοίρας.
 • Μπορεί να επηρεάσει το βαθμό εξέλιξης της οστεοποίησης του οπισθίου επιμήκους συνδέσμου σε σχέση με την πεταλεκτομή.

 

Ποια είναι τα μειονεκτήματα της μεθόδου;

 • Μπορεί να προκληθεί επαναστένωση μετά από καθίζηση του επανατοποθετηθέντος πετάλου.
 • Η πιθανώς προκαλούμενη μετεγχειρητική αυχεναλγία, ωμαλγία και ριζοπάθεια κυρίως της Α5 ρίζας μπορεί να χρειασθεί μήνες να υποχωρήσει.

 

Χειρουργική τεχνική

Υπάρχουν διάφορες παραλλαγές της τεχνικής οι οποίες μπορούν να υποδιαιρεθούν σε τρεις ομάδες:

 • Μονόπλευρη αύξηση της διαμέτρου του νωτιαίου σωλήνα.
 • Αμφοτερόπλευρη αύξηση της διαμέτρου του νωτιαίου σωλήνα.
 • Αύξηση της διαμέτρου εν είδει σχήματος Ζ.
 • Οι μονόπλευρες τεχνικές, όπως η πεταλοπλαστική εν είδει ανοιχτής πόρτας, δημιουργούν κίνδυνο τραυματισμού των νευρικών ριζών και του νωτιαίου σάκου. Επίσης, ο κίνδυνος επαναστένωσης μετεγχειρητικά είναι μεγαλύτερος από ότι στις αμφοτερόπλευρες τεχνικές. Αντίθετα, ο κίνδυνος τραυματισμού του νωτιαίου μυελού είναι μεγαλύτερος στις αμφοτερόπλευρες τεχνικές.

Comments are closed.