ΓΙΓΑΝΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ

Τι είναι οι Γιγαντοκυτταρικοί Όγκοι;

Οι όγκοι αυτοί, που παίρνουν το όνομά τους από το μεγάλο μέγεθος των κυττάρων που τους σχηματίζουν, είναι σπάνιοι όγκοι των οστών που συνήθως εντοπίζονται στους μηρούς και τους βραχίονες αλλά μπορεί να εντοπισθούν και στο κρανίο. Η πλειονότητα των όγκων αυτών είναι καλοήθεις, αν και το 5% δίνει μεταστάσεις στους πνεύμονες. Εντοπίζονται σε ανθρώπους ηλικίας 20 – 40 ετών και αναφέρονται και ως οστεοκλάστωμα.

Ποια είναι τα συμπτώματα;

  • Κεφαλαλγία
  • Διαταραχές όρασης
  • Νευραλγίες

Η διάγνωσή τους βασίζεται στις απλές ακτινογραφίες, την αξονική και την μαγνητική τομογραφία.

 

Βιβλιογραφία

Uttley D, Moore A, Archer D. Surgical management of midline skull base tumors: a new approach. J Neurosurg 1989;71:705-710

Sekhar LN, Schramm VL, Jones NF. Subtemporal – preauricular in fratemporal  fossa approach to large lateral and posterior cranial base neoplasms. J Neurosurg 1987;67:488-499

 

Comments are closed.