ΓΛΟΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ

Τι είναι τα Γλοιώματα  του Οπτικού Νεύρου;

Είναι ένας τύπος γλοιώματος που εντοπίζεται στην περιοχή του οπτικού χιάσματος και συχνά είναι στην γειτονία των οπτικών νεύρων που μεταφέρουν πληροφορίες όρασης από τον οφθαλμό στον εγκέφαλο. Παρατηρούνται συχνά στο πλαίσιο της νευροϊνωμάτωσης τύπου Ι.

Πως εκδηλώνονται;

  • Με διαταραχές της οπτικής οξύτητας και των οπτικών πεδίων.
  • Με ενδοκρινολογικές διαταραχές καθώς οι όγκοι αυτοί εντοπίζονται κοντά στην υπόφυση που ρυθμίζει την παραγωγή ορμονών.

 

Τι θεραπεία υπάρχει;

Η θεραπεία είναι επικίνδυνη λόγω της συνέχειας του όγκου με ευαίσθητες ανατομικές δομές και στηρίζεται στο συνδυασμό χειρουργείου, στερεοτακτικής ακτινοθεραπείας και ενίοτε χημειοθεραπείας.

 

Βιβλιογραφία

McCord CD Jr. Surgical approaches to orbital disease. In: McCord CD, Jr, Tanenbaum M, eds. Oculoplastic Surgery. 2nd ed. New York: Raven;1987:257-278

Rootman J, Durity FA. Orbital surgery. In: Sekhar LN, Janecka IF, eds. Surgery of Cranial Base Tumors: A Color Atlas. New York: Raven;1992:769-786

Rootman J, Stewart B, Goldberg R. Orbital Surgery: A Conceptual Approach. Philadelphia: Lippincott- Raven:1995

 

Comments are closed.