Διαδερμική διατρηματική μεσοσπονδύλια σπονδυλοδεσία ( TLIF )

 

 

O ασθενής τοποθετείται σε πρηνή θέση πάνω σε ένα ειδικό εξάρτημα που διευκολύνει την μεγιστοποίηση της οσφυϊκής λόρδωσης.
Μια ακτινοσκοπικά καθοδηγούμενη βελόνα τοποθετείται στο παθολογικό μεσοσπονδύλιο διάστημα.
Πραγματοποιείται τομή δέρματος 2,5 εκατοστών, 4 εκατοστά επί τα εκτός της μέσης γραμμής στην πλευρά που ο ασθενής αναφέρει τα ριζιτικά συμπτώματα.
Ένας μικρής διαμέτρου μυϊκός διαστολέας τοποθετείται δια μέσω της τομής δέρματος προς το σύμπλεγμα των μεσοσπονδυλίων αρθρώσεων ( facet complex ) με μια κατεύθυνση από εκτός προς τα εντός.
Διαδοχικά μεγαλύτερης διαμέτρου διαστολείς προωθούνται ύπερθεν του αρχικού ώστε να αποκολλήσουν τα μυϊκά στρώματα.
Το κατάλληλου μήκους κυλινδρικό άγκιστρο τοποθετείται πάνω από τους διαστολείς, επικεντρώνεται στην περιοχή του facet και σταθεροποιείται στο χειρουργικό τραπέζι μέσω ενός εύκαμπτου αρθρωτού συνδέσμου. Η υπόλοιπη επέμβαση πραγματοποιείται με την βοήθεια του ενδοσκοπίου ή του χειρουργικού μικροσκοπίου.
Τα υπολειπόμενα μαλακά μόρια στην οπίσθια επιφάνεια των facet αφαιρούνται με την βοήθεια διαθερμίας και ειδικών εργαλείων.
Ακολουθεί σταδιακή αφαίρεση του facet complex.
Ο αρθρικός θύλακος των αρθρώσεων αυτών και ο ωχρός σύνδεσμος αφαιρούνται για να αποκαλυφθεί η ανώτερη νευρική ρίζα καθώς εξέρχεται και η κατώτερη ρίζα καθώς διέρχεται εγκάρσια δια του πεδίου.
Οι διαυχενικές βίδες τοποθετούνται ομόπλευρα της πλευράς που αποσυμπιέστηκε μετά την αποσυμπίεση (διαφορά από την ανοιχτή επέμβαση ) επειδή το χειρουργικό πεδίο είναι περιορισμένο και οι βίδες θα το περιόριζαν περισσότερο.
Οι ομόπλευρες διαυχενικές βίδες τοποθετούνται υπό άμεση όραση μέσω του εκτεινόμενου συστήματος διαστολέων.
Οι αντίπλευρες διαυχενικές βίδες τοποθετούνται  μέσω ενός διαδερμικού συστήματος τοποθέτησης.
Οι αντίπλευρες διαυχενικές βίδες στην συνέχεια συνδέονται με μια ράβδο για να επιτρέψουν την τμηματική διάνοιξη ( << διαστολή >> ) του αντίστοιχου μεσοσπονδυλίου διαστήματος και το επιθυμητό αυτό ύψος διατηρείται με την σταθεροποίηση των βιδών στην θέση της ράβδου που διατηρεί αυτήν την διαμόρφωση του μεσοσπονδυλίου διαστήματος.
Ακολουθεί η διαδικασία η οποία περιγράφεται στην ενδοσκοπική δισκεκτομή για την προετοιμασία και την εκτέλεση της διαδικασίας αφαίρεσης του δίσκου.
Ανάλογα με την προτίμηση του χειρουργού, τοποθετούνται διαφόρων τύπων μοσχεύματα και διατεινόμενοι κλωβοί στο μεσοσπονδύλιο διάστημα.
Μετά τοποθετούνται διαδερμικά οι ομόλπλευρες διαυχενικές βίδες οι οποίες συνδέονται με μια ράβδο και το σύστημα βιδών –  ράβδου υφίσταται ελαφρά συμπίεση ώστε να ξαναδημιουργηθεί λόρδωση και να ασκηθούν πιεστικές στο τοποθετηθέν μόσχευμα.

  • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Comments are closed.