Διαδερμική πυρηνοπλαστική με ραδιοσυχνότητα

Είναι μια μέθοδος αποσυμπίεσης του πηκτοειδούς πυρήνα του μεσοσπονδυλίου δίσκου που χρησιμοποιεί ραδιοσυχνότητες για να διαλύσει τμήμα του πηκτοειδούς πυρήνα.

Σε αντιδιαστολή με την δισκεκτομή με χρήση laser και την I.D.E.D στις οποίες οι θερμικές επιπλοκές ή οι περιορισμοί που ανακύπτουν εξ αιτίας αυτών, που είναι και τα δυνητικά τους μειονεκτήματα, η τεχνική αυτή ( ονομάζεται coblation ) δεν παράγει καθεαυτή θερμότητα. Αντίθετα, το ρεύμα που δημιουργείται από τις ραδιοσυχνότητες  απομονώνει και διαλύει στοιχεία των περιβαλλόντων ιστών, και οδηγεί στην αποδόμησή τους. Ο καθετήρας δημιουργεί ένα χαμηλής έντασης θερμικό πεδίο με πρόκληση ελάχιστης θερμικής βλάβης στους γειτονικούς ιστούς ενώ οι τελικές πλάκες, τα νευρικά στοιχεία και ο ινώδης δακτύλιος δεν επηρεάζονται.

Ποια μέθοδος εφαρμόζεται;

 • Υπό γενική αναισθησία ή ελαφρά καταστολή, ο ασθενής τοποθετείται σε πλάγια κατακεκλιμένη ή πρηνή θέση. Ηπια καταστολή απαιτείται για την δισκογραφία.
 • Υπό ακτινοσκοπική καθοδήγηση, ένας οδηγός εισέρχεται στον πάσχοντα μεσοσπονδύλιο δίσκο μέσω μιας οπισθοπλάγιας, επί τα εκτός του αυχένα, προσπέλασης. Το άκρο του οδηγού καταλήγει στο σημείο ένωσης του ινώδους δακτυλίου με τον πηκτοειδή πυρήνα.
 • Το ειδικό ηλεκτρόδιο προωθείται μέσω του οδηγού μέχρις ότου η κορυφή του ηλεκτροδίου να προέχει 5 χιλιοστά από το άκρο του οδηγού ώστε να βεβαιωθούμε ότι το ενεργό τμήμα του ηλεκτροδίου είναι μέσα στον πηκτοειδή πυρήνα και έχει περάσει το έσω όριο του ινώδους δακτυλίου.
 • To ειδικό ηλεκτρόδιο ( wand ) έχει διάμετρο 1 χιλιοστού και λειτουργεί ως διπολική διαθερμία. Όταν λειτουργεί σε πρόγραμμα καυτηριασμού ( ablation ) δημιουργείται μια διαφορά δυναμικού της τάξης των 120 V και στο άκρο του wand η θερμοκρασία αγγίζει τους 50 -70 ° C. Η αποσυμπίεση προκαλείται με την προώθηση του ηλεκτροδίου το οποίο λειτουργεί σε πρόγραμμα καυτηριασμού με σκοπό την δημιουργία μιας <<οπής>> με φορά από το οπίσθιο – έξω προς το πρόσθιο έσω τμήμα του ινώδους δακτυλίου.
 • Όταν το ηλεκτρόδιο είναι να αποσυρθεί, μπαίνει σε λειτουργία θερμοπηξίας  που επιτρέπει την διεύρυνση του σχηματιζόμενου πόρου κατά περίπου 1 χιλιοστό με την μετουσίωση του τύπου ΙΙ κολλαγόνου και των πρωτεογλυκανών, που καταλήγει σε συρρίκνωση του κολλαγόνου.
 • Συνολικά δημιουργούνται έξι τέτοιοι πόροι, στις ώρες 2, 4, 6, 8, 10 ,12 του ρολογιού με αποτέλεσμα την δημιουργία μιας κωνικού σχήματος εκτομής του πηκτοειδούς πυρήνα.
 • Η όλη διαδικασία διαρκεί 2 – 3 λεπτά και οδηγεί σε μείωση του όγκου του πηκτοειδούς πυρήνα κατά 10 – 20% που αντιστοιχεί σε αφαίρεση υλικού με όγκο 1 ml.
 • H μέθοδος μπορεί να εφαρμοσθεί αμφοτερόπλευρα για εξαίρεση μεγαλύτερου τμήματος του πυρήνα ή σε περιπτώσεις κεντρικών δίσκων.

Τι γίνεται μετεγχειρητικά;

 • Συνήθως οι ασθενείς εξέρχονται μετά από λίγες ώρες από την επέμβαση.
 • Απαιτείται η αποφυγή άρσης βάρους και κινήσεων που καταπονούν την σπονδυλική στήλη για 2 – 4 εβδομάδες.

Σε ποιες περιπτώσεις δεν ενδείκνυται;

 • Δεν είναι αποτελεσματική σε δίσκους με έντονη εκφύλιση.
 • Σε ηλικιωμένους ασθενείς με ασβεστοποιημένους δίσκους ή σε ασθενείς με στενωμένα και καθιζημένα μεσοσπονδύλια διαστήματα.

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Scholl BM, Theiss SM, Lopez-Ben R, et al: Vertebral osteonecrosis related to intradiscal electrothermal therapy: a case report. Spine  2003; 28:E161-E164.

Chen YC, Lee SH, Saenz Y, et al: Histologic findings of disc, end plate and neural elements after coblation of nucleus pulposus: an experimental nucleoplasty study. Spine J  2003; 3:466-470.

Shah UK, Dunham B: Coblation for tonsillectomy: an evidence-based review. ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec  2007; 69:349-357

 

Comments are closed.