ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑ

 

Τι είναι η  σπονδυλοδεσία;

Είναι μια επέμβαση που εφαρμόζεται στην σπονδυλική στήλη και έχει ως σκοπό την συνοστέωση γειτονικών σπονδύλων, ώστε να αποτελούν πλέον μια ενιαία εμβιομηχανική μονάδα. Ο στόχος της είναι δύο παρακείμενοι ή και περισσότεροι σπόνδυλοι, να παραμείνουν στερεά συνδεδεμένοι μεταξύ τους, με οστικές γέφυρες, ώστε μεταξύ των εμπλεκόμενων οστικών τμημάτων να μην υπάρχει καμιά κινητικότητα. Επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση οστικών μοσχευμάτων μεταξύ των οστικών δομών αλλά η διαδικασία της συνοστέωσης είναι χρονοβόρα και στο ενδιάμεσο τα εμπλεκόμενα οστικά τμήματα δεν σταθεροποιούνται επαρκώς. Για αυτό τον λόγο, βίδες τιτανίου και συνδετικές ράβδοι τοποθετούνται στα εν λόγω οστικά τμήματα για να προσφέρουν άμεση σταθεροποίηση, κάτι που διευκολύνει την επίτευξη μιας σταθερής σπονδυλοδεσίας.
Τι είναι η ελάχιστα παρεμβατική διαδερμική σπονδυλοδεσία ;
Είναι αντίστοιχη με την κλασσική ανοιχτή σπονδυλοδεσία αλλά χρησιμοποιεί μικρότερες δερματικές τομές και κινητοποιεί πολύ λιγότερο τους ιστούς, προκαλώντας ελάχιστη ιστική βλάβη. Χρησιμοποιείται ινοπτική κάμερα και πραγματοποιούνται πολύ μικρές τομές δέρματος σε κάθε επίπεδο της ΣΣ που πρόκειται να γίνει σπονδυλοδεσία. Αναλυτικότερα, ισχύουν τα εξής:
Για την μετακίνηση των μυών χρησιμοποιούνται κυλινδρικοί διαστολείς με προοδευτικά αυξανόμενη διάμετρο ακριβώς πάνω από την παθολογική περιοχή ( με την βοήθεια ακτινοσκόπησης ) με συνοδό ελάχιστο ιστικό τραυματισμό.
Είναι δυνατή η μονόπλευρη προσπέλαση, όσον αφορά τα πέταλα των σπονδύλων, με την χρήση ενός drill (φρέζας ) το οποίο προστατεύει την μήνιγγα από τραυματισμό να είναι επαρκής για να προσφέρει αμφοτερόπλευρη αποκάλυψη της παθολογίας. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να εκτελέσουμε αμφοτερόπλευρες αποσυμπιεστικές επεμβάσεις και να εξαιρέσουμε ενδοσκληρίδιους όγκους.
Συστήματα διαδερμικής τοποθέτησης διαυχενικών βιδών στην ΣΣ επιτρέπουν την επίτευξη οπίσθιας σταθεροποίησης θεωρητικά σε απεριόριστο αριθμό επιπέδων σπονδύλων χωρίς αποκόλληση των παρασπονδυλικών μυών.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της τεχνικής;

 

  •  Προκαλείται ελάχιστος ιστικός τραυματισμός της περιοχής καθότι αποφεύγονται οι τομές ανάμεσα σε μυϊκές ομάδες και οι ευρείες αποκολλήσεις των μυών.
  • Περιορίζεται αισθητά ο μετεγχειρητικός πόνος και επιταχύνεται σημαντικά η ανάρρωση.
  •  Η μετεγχειρητική χρήση αναλγητικών και ο μετεγχειρητικός χρόνος νοσηλείας περιορίζονται στο ελάχιστο
  • Οι κλασσικές τεχνικές της ανοιχτής σπονδυλοδεσίας είναι αρκετά αιματηρές και απαιτούν συχνά διεγχειρητική μετάγγιση αίματος, κάτι που δεν ισχύει στην διαδερμική σπονδυλοδεσία.

Comments are closed.