ΔΙΑΤΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΣ ΕΓΧΥΣΗ

Σε τι οφείλεται ο πόνος του επισκληριδίου χώρου;

Η οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης αποτελείται από πέντε σπονδύλους, ανάμεσα από τους οποίους υπάρχουν οι μεσοσπονδύλιοι δίσκοι που απορροφούν τους κραδασμούς των σπονδυλικών σωμάτων. Εάν κάποιος μεσοσπονδύλιος δίσκος εκφυλισθεί και προβληθεί το περιεχόμενό του, οι εξερχόμενες νευρικές ρίζες και η σκληρά μήνιγγα που τις περιβάλλει στα πλαίσια του νωτιαίου σάκκου ερεθίζονται και εκλύεται πόνος. Αντίσστοιχη κλινική εικόνα προκαλείται από τον παθολογικό σχηματισμό στα πλαίσια εκφυλιστικής νόσου νέου οστίτη ιστού που ονομάζεται οστεόφυτο. Αυτό ερεθίζει τις εξερχόμενες νευρικές ρίζες και επίσης προκαλεί πόνο.

 

Τι είναι αυτή η τεχνική;

Οι νευρικές ρίζες εξέρχονται από τον νωτιαίο νευρικό σωλήνα μέσω ενός τρήματος, που ονομάζεται μεσοσπονδύλιο, και σχηματίζεται από το κενό που σχηματίζεται μεταξύ των αυχένων των πετάλων των παρακειμένων σπονδύλων. Αυτή είναι και η περιοχή όπου η νευρική ρίζα υφίσταται τον μεγαλύτερο ερεθισμό από τον μεσοσπονδύλιο δίσκο και τα οστεόφυτα, που προκαλούν περιορισμό των διαστάσεων του τρήματος. Η τεχνική αυτή αποσκοπεί στην τοπική έγχυση κορτικοστεροειδών και τοπικών αναισθητικών δια του μεσοσπονδυλίου τρήματος για τον περιορισμό του οιδήματος και της φλεγμονής του πάσχοντος νεύρου που πιέζεται στο μεσοσπονδύλιο τρήμα. Πολλές φορές δε το τρήμα έχει μειωμένες διαστάσεις λόγω οστεοφύτων, γεγονός που καθιστά εντονότερη την συμπτωματολογία.

 

Πως γίνεται η επέμβαση;

 

 • Ο ασθενής τοποθετείται σε πρηνή θέση στο κρεβάτι όπου παρέχεται η δυνατότητα για ακτινοσκόπηση ή λήψη ακτινογραφιών.
 • Εφαρμόζεται ενδοφλέβια ή πια καταστολή και τοπική αναισθησία στο σημείο εισόδου της βελόνας.
 • Υπό ακτινοσκοπικό ή ακτινολογικό έλεγχο για ακρίβεια αλλά και για ασφάλεια, μια λεπτή βελόνα εισάγεται στον επισκληρίδιο χώρο.
 • Μέσω της βελόνας μπορεί να εγχυθεί μικρή ποσότητα σκιαγραφικού για να βεβαιωθεί η σωστή της τοποθέτηση.
 • Αφού βεβαιωθούμε για την ακρίβεια της θέσης της βελόνας, εγχύουμε το τοπικό αναισθητικό και το κορτικοστεροειδές.

 

Τι συμβαίνει μετά την έγχυση;

 

 • Ο ασθενής μπορεί να αισθανθεί άμεση ανακούφιση από τον πόνο και την αιμωδία στην οσφύ και το κάτω άκρο για έξι ώρες μετά την έγχυση.
 • Ο πόνος μπορεί να υποτροπιάσει μετά από αυτό το χρονικό διάστημα ή μπορεί να επιδεινωθεί για μία η δύο ημέρες, αλλά αυτό είναι φυσιολογικό και οφείλεται στον προκαλούμενο ερεθισμό από την βελόνα.
 • Η έναρξη δράσης των κορτικοστεροειδών παρατηρείται μία – δύο ημέρες μετά την έγχυση αλλά μπορεί να χρειασθούν έως και επτά ημέρες.  Μετά από αυτήν την περίοδο αρχίζει η υποχώρηση του πόνου.
 • Η διάρκεια της ανακούφισης από τον πόνο εξαρτάται από τον βαθμό της φλεγμονής της ρίζας.
 • Μερικέςφορές μια έγχυση ή μια σειρά εγχύσεων επιφέρει ύφεση της συμπτωματολογίας για μήνες και μετά χρειάζεται επανάληψη της θεραπείας.
 • Σε άλλες περιπτώσεις, οι εγχύσεις προσφέρουν μακροχρόνια ανακούφιση.

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

Abdi S, Datta S, Trescot AM, Schultz DM, Adlaka R, Atluri SL, Smith HS, Manchikanti L. Epidural steroids in the management of chronic spinal pain: A systematic review. Pain Physician 2007; 10:185-212.

DePalma MJ, Bhargava A, Slipman CW. A critical appraisal of the evidence for selective injection in the treatment of lumbosacral radiculopathy. Arch Phys Med Rehabil 2005; 86:1477-1483.

Datta S, Everett CR, Trescot AM, Schultz DM, Adlaka R, Abdi S, Atluri SL, Smith HS, Shah RV. An updated systematic review of diagnostic utility of selective nerve root blocks. Pain Physician 2007; 10:113-128.

 

 

Comments are closed.