ΔΙΑΤΡΗΜΑΤΙΚΗ ΟΣΦΥΙΚΗ ΜΕΣΟΣΩΜΑΤΙΑ ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑ ( TLIF )

 

 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

 • Σπονδυλολίσθηση πρώτου και δεύτερου βαθμού.
 • Εκφυλιστική νόσος του μεσοσπονδυλίου δίσκου που προκαλεί δισκογενή οσφυϊκό πόνο.
 • Υποτροπιάζουσα οσφυϊκή κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου με σημαντικό πόνο με μηχανικούς χαρακτήρες αυτού.
 • Καθίζηση του μεσοσπονδυλίου δίσκου μετά από δισκεκτομή με στένωση των μεσοσπονδυλίων νευρικών τρημάτων και ριζοπάθεια.
 • Ψευδάρθρωση σε έδαφος προηγηθείσας οσφυϊκής σπονδυλοδεσίας.
 • Κύφωση μετά από πεταλεκτομή.

Χειρουργική τεχνική.

 • Η τοποθέτηση του αρρώστου και η αρχική προσπέλαση γίνεται όπως και στην προηγούμενη περίπτωση.
 • Όπως και στην επέμβαση PLIF, χρησιμοποιούμε διεγχειρητικά σωματοαισθητικά προκλητά δυναμικά και ηλεκτρομυογραφική παρακολούθηση για έλεγχο των νευρικών στοιχείων. Με την τεχνική αυτή ελέγχουμε την ανατομική ακεραιότητα των κινητικών ριζών μετά την τοποθέτηση των διαυχενικών βιδών.
 • Το οσφυϊκό επίπεδο το οποίο θέλουμε να προσπελάσουμε προσδιορίζεται με διεγχειρητικό ακτινολογικό έλεγχο.
 • Για το σκοπό αυτό, με μια προσθιοπίσθια ακτινολογική προβολή, σημειώνουμε στο δέρμα την εκτιμώμενη θέση των αυχένων των πετάλων όπου σχεδιάζουμε να τοποθετήσουμε τις διαυχενικές βίδες.
 • Η τομή δέρματος εκτείνεται κατά μήκος του έξω ορίου των αυχένων , περίπου 4 εκατοστά από την μέση γραμμή, που επιτρέπει την εφαρμογή της τεχνικής της διαίρεσης των παρασπονδυλικών μυών.
 • Αφού γίνει διατομή του δέρματος και της περιτονίας, αναπτύσσεται ένα πλάνο μεταξύ των πολυσχιδών παρασπονδυλικών μυών και των επιμήκων οσφυϊκών μυών και αυτό το επίπεδο διαχωρισμού προοδευτικά μεγεθύνεται με διαδοχικά μεγαλύτερου εύρους διαστολείς καθώς προσεγγίζουμε την σπονδυλική στήλη.
 • Γίνεται επιλογή των κατάλληλων διατεινόμενων αγκίστρων μαλακών μορίων  και αφαιρούνται οι μικρότεροι διαστολείς.
 • Ένας εύκαμπτος βραχίονας προσαρμόζεται στο άγκιστρο και στο πλάγιο τμήμα του κρεβατιού και αυτό επιτρέπει την αλλαγή της κλίσης του αγκίστρου από επί τα εκτός σε επί τα εντός ώστε να επιτυγχάνεται η σωστή γωνία για την τοποθέτηση των διαυχενικών βιδών.
 • Με την χρησιμοποίηση μονοπολικής διαθερμίας και ειδικών ξέστρων, το σύμπλεγμα των αρθρικών αποφύσεων και των  εγκαρσίων αποφύσεων αναγνωρίζεται και αποκαλύπτεται.
 • Απαιτείται προσοχή να μην τραυματισθούν οι αρθρικές αποφύσεις ύπερθεν των επιπέδων που επιθυμούμε να πραγματοποιήσουμε σπονδυλοδεσία όταν αποκαλύπτουμε τις ανώτερες  εγκάρσιες αποφύσεις και το σημείο εισόδου της βίδας στον ανώτερο αυχένα .
 • Στο σημείο εισόδου της διαυχενικής βίδας γίνεται αφαίρεση του εξωτερικού φλοιού με φρέζα για να φανεί σπογγώδες οστό.
 • Η τοποθέτηση της βίδας γίνεται όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, υπό ακτινοσκοπική καθοδήγηση.
 • Μπορεί να γίνει τρηματεκτομή για την αποσυμπίεση της νευρικής ρίζας καθώς και ημιπεταλεκτομή.
 • Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται σε όλα τα επίπεδα που πρόκειται να γίνει σπονδυλοδεσία.
 • Σε περιπτώσεις που πραγματοποιούμε ελάχιστα παρεμβατική τοποθέτηση TLIF, πρώτα τοποθετούμε το μεσοσπονδύλιο υλικό και μετά τις βίιδες.
 • Πραγματοποιείται τρηματεκτομή και αφαίρεση του συμπλέγματος των αρθρικών αποφύσεων με ένα μικρό οστεοτόμο για να αποκαλύψουμε το μεσοσπονδύλιο διάστημα, που εντοπίζεται πάνω ακριβώς από το σημείο εισόδου της βίδας του κατώτερου πετάλου. Προσπαθούμε να διατηρήσουμε κατά το δυνατόν μεγαλύτερο τμήμα των αρθρικών αποφύσεων για χρησιμοποιηθεί ως μήτρα για την οπισθοπλάγια και την μεσοσπονδύλια σπονδυλοδεσία.
 • Για να τοποθετηθεί με ασφάλεια το μεσοσπονδύλιο μόσχευμα, πρέπει να αναγνωρισθούν οι νευρικές ρίζες ύπερθεν και κάτωθεν του μεσοσπονδυλίου δίσκου, γεγονός που απαιτεί μια ευρεία πεταλεκτομή.
 • Ακολουθεί δισκεκτομή που γίνεται όπως περιγράφηκε προηγουμένως.
 • Με τον νωτιαίο σάκο να έλκεται προς τα έσω, τοποθετείται το οστικό μάσχευμα στο μεσοσπονδύλιο διάστημα, με προστασία της σκληράς μήνιγγας και των παρακείμενων νευρικών ριζών. Η όλη διαδικασία γίνεται υπό ακτινολογική καθοδήγηση και ακολουθείται από την οπισθοπλάγια σπονδυλοδεσία, που περιγράφηκε στην προηγούμενη ενότητα.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.

Holly LT et al. Minimally invasive tranforaminal lumbar interbody fusion: indications, technique,and complications. Neurosurg Focus 20 E6, 2006.

Mummameni PV et al. The mini – open tranforaminal lumbar interbody fusion. Neurosurgery 57 256 – 261, 2005.

Wang MY, et al. Handbook of minimally invasive and percutaneus spine surgery. St Louis, MO, Quality Medical Publishing 2011.

Comments are closed.