Διοικητικές αρμοδιότητες σε Επιστημονικές Εταιρείες και Οργανισμούς

2011
Εκλογή ως Executive Member του Board of Directors της World Spinal Column Society
Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής, στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης, 27-30 Οκτωβρίου, Κύπρος

2010
Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής, στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης, 27-30 Οκτωβρίου, Βόλος
Πρόεδρος της Τοπικής Οργανωτικής Επιτροπής στο 5ο Παγκόσμιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης, 7-9 Μαΐου, Σαντορίνη
Βράβευση για την προσφορά προς την World Spinal Column Society
Co -Ordinator, World Spinal Column Society Membership Committee (2010) έως σήμερα
Co-Ordinator, World Spinal Column Society/Mediterranean & Middle East Chapter (2010) έως σήμερα
Course Director, World Spine 2010 Hands On Course (2010), Λάρισα
Co –Chairman Της Επιστημονικής Επιτροπής, στο 5ο Παγκόσμιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης, 7-9 Μαΐου, Σαντορίνη
Αξιολογητής (Reviewer) ανακοινώσεων στο 5ο Παγκόσμιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης, 7-9 Μαΐου, Σαντορίνη

2009
Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής στο 1ο Συμπόσιο Ελάχιστα Επεμβατικών Τεχνικών Σπονδυλικής Στήλης. 4-5 Απριλίου, Άρτα

2008
Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής στο 1ο Σεμινάριο Επισκληριδοσκόπησης με Πρακτική Άσκηση : «Επισκληριδοσκόπηση: Σύγχρονη Μέθοδος Μελέτης και Αντιμετώπισης της Παθολογίας της ΟΜΣΣ», Άρτα
Local Director Στο 1st European Spine Review and Hands on Course, Χερσόνησος, Κρήτη

Comments are closed.