ΕΓΧΥΣΕΙΣ ΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ ΙΕΡΟΛΑΓΟΝΙΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ

Τι είναι οι ιερολαγόνιες αρθρώσεις;

 

Είναι οι αρθρώσεις που συνδέουν τον αξονικό σκελετό, και συγκεκριμένα το ιερό, με τα ισχία, και συγκεκριμένα με το λαγόνιο οστό. Είναι δύο, συμμετρικά εντοπιζόμενες εκατέρωθεν της μέσης γραμμής, και συμμετέχουν στον έλεγχο της κινητικότητας των ισχίων και στην μεταφορά φορτίων από το ανώτερο στο κατώτερο τμήμα του σώματος. Η κάθε άρθρωση περιβάλλεται από διάφορους συνδέσμους που δρουν ενισχυτικά.

 

Τι είναι ο πόνος στις ιερολαγόνιες αρθρώσεις

 

Εκδηλώνεται όταν υπάρχει κάποιου είδους κάκωση της άρθρωσης, και μπορεί να γίνεται αντιληπτή ως μια τάση στις μυϊκές ομάδες της περιοχής ή μπορεί ο πόνος να είναι ιδιαίτερα έντονος. Μπορεί να συνοδεύεται από μικρορήξεις του αρθρικού θυλάκου ή σε άλλες περιπτώσεις η βλάβη μπορεί να αφορά μόνο συνδεσμική κάκωση μορίων γύρω από την άρθρωση. Κλινικά ο ασθενής αναφέρει πόνο που κατανέμεται από την κατώτερη οσφυϊκή περιοχή στην περιοχή των γλουτών αλλά στις περιπτώσεις που η άρθρωση παρουσιάζει ευρήματα σοβαρής φλεγμονής, ο πόνος μπορεί να ακτινοβολεί στην οπίσθια επιφάνεια του κάτω άκρου σύστοιχα. Πολλές φορές ο απεικονιστικός έλεγχος με απλές ακτινογραφίες και μαγνητική τομογραφία της περιοχής μπορεί να μην διασαφηνίσει την ύπαρξη κάποιας παθολογίας.

 

Τι είναι η έγχυση στις ιερολαγόνιες αρθρώσεις;

 

Σε αυτήν την περίπτωση, τοπικό αναισθητικό και κορτικοστεροειδές εγχύονται άμεσα εντός της άρθρωσης, ή στους συνδέσμους πέριξ αυτής. Το τοπικό αναισθητικό μειώνει άμεσα τον πόνο ενώ το κορτικοστεροειδές περιορίζει την φλεγμονή η οποία ευθύνεται για τον πόνο. Η έγχυση γίνεται για διαγνωστικούς και θεραπευτικούς σκοπούς. Εάν η έγχυση ανακουφίζει άμεσα από τον πόνο και βελτιώνεται η κινητικότητα του αρρώστου, αυτό αποδεικνύει πια άρθρωση ευθύνεται για τον πόνο.

 

Τι συμβαίνει κατά την έγχυση;

 

Υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο, ο γιατρός προωθεί μια λεπτή βελόνα στην άρθρωση ώστε να είμαστε σίγουροι για την ακριβή της θέση. Αφού βεβαιωθούμε για την σωστή θέση της βελόνας, εγχύουμε το φάρμακο. Γενικά για την τεχνική ισχύουν τα εξής:

 

  • Μετά την επέμβαση και πριν την αποχώρησή του, ο ασθενής παρακολουθείται για 30 λεπτά.
  • Ο ασθενής μπορεί να αισθανθεί άμεση ανακούφιση από το άλγος και την αιμωδία για την οσφύ για 6 περίπου ώρες.
  • Μετά την σύντομη αυτή χρονική περίοδο, ο πόνος μπορεί να υποτροπιάσει ή και να επιδεινωθεί για μία ή δύο ημέρες. Αυτό είναι αναμενόμενο και μπορεί να οφείλεται σε ερεθισμό λόγω της βελόνας ή στα κορτικοειδή.
  • Συνήθως η έναρξη της δράσης των κορτικοειδών διαπιστώνεται δύο με τρεις ημέρες μετά την έγχυση, αλλά μπορεί να χρειασθούν μέχρι και επτά ημέρες.
  • Η χρονική διάρκεια της αναλγησίας που επιτυγχάνεται εξαρτάται από τον βαθμό βλάβης της άρθρωσης και την ένταση της φλεγμονής.
  • Μερικές φορές, επιτυγχάνεται αναλγησία διάρκειας μηνών, μετά το πέρας της οποίας η έγχυση μπορεί να επαναληφθεί.
  • Σε άλλες περιπτώσεις, όπου δεν υπάρχει υποκείμενη αλλοίωση της άρθρωσης ή του οστού, μία έγχυση επιφέρει μακρόχρονη ανακούφιση.

Comments are closed.