Ελάχιστα παρεμβατικές επεμβάσεις της σπονδυλικής στήλης (MIS)

 

Γενικά

Oι τεχνικές αυτές έχουν ιδιαίτερα εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια και εφαρμόζονται σε ένα μεγάλο εύρος παθολογικών καταστάσεων της σπονδυλικής στήλης, που κυμαίνονται από συγγενείς διαμαρτίες της ανάπτυξης έως εκφυλιστικές αλλοιώσεις των ενηλίκων. Τα πλεονεκτήματα των τεχνικών αυτών περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Μείωση του μετεγχειρητικού πόνου.
  • Πολύ γρηγορότερη μετεγχειρητική κινητοποίηση του ασθενούς.
  • Μείωση χρόνου μετεγχειρητικής νοσηλείας.
  • Βράχυνση του χρόνου μετεγχειρητικής αποκατάστασης.
  • Ελάχιστη βλάβη στους παρασπονδυλικούς μύες και στους συνδέσμους που συμμετέχουν στην διατήρηση της εμβιομηχανικής ισορροπίας της ΣΣ.

Ποιες τεχνικές ιδιαιτερότητες εφαρμόζονται στις επεμβάσεις αυτές;

  • Για την μετακίνηση των μυών χρησιμοποιούνται κυλινδρικοί διαστολείς με προοδευτικά αυξανόμενη διάμετρο ακριβώς πάνω από την παθολογική περιοχή ( με την βοήθεια ακτινοσκόπησης ) με συνοδό ελάχιστο ιστικό τραυματισμό.
  • Είναι δυνατή η μονόπλευρη προσπέλαση, όσον αφορά τα πέταλα των σπονδύλων, με την χρήση ενός drill (φρέζας ) το οποίο προστατεύει την μήνιγγα από τραυματισμό να είναι επαρκής για να προσφέρει αμφοτερόπλευρη αποκάλυψη της παθολογίας. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να εκτελέσουμε αμφοτερόπλευρες αποσυμπιεστικές επεμβάσεις και να εξαιρέσουμε ενδοσκληρίδιους όγκους.
  • Συστήματα διαδερμικής τοποθέτησης διαυχενικών βιδών στην ΣΣ επιτρέπουν την επίτευξη οπίσθιας σταθεροποίησης  θεωρητικά σε απεριόριστο αριθμό επιπέδων σπονδύλων χωρίς αποκόλληση των παρασπονδυλικών μυών.

Comments are closed.