Ενδαγγειακή θεραπεία των αγγειακών παθήσεων

 

 

Η ομάδα αυτών των παρεμβάσεων βασίζεται στην χρήση της κλασσικής αγγειογραφίας και εκμεταλλεύεται την προσπέλαση που παρέχεται από αυτήν για να αντιμετωπίσει μια μεγάλη ομάδα αγγειακών παθήσεων χωρίς ανοιχτές χειρουργικές επεμβάσεις.

Comments are closed.