Ενδοσκοπική δισκεκτομή

 Χρησιμοποιείται ακτινοσκοπική καθοδήγηση για να μπορέσουμε να επικεντρώσουμε την τομή δέρματος στο επίπεδο του πάσχοντος μεσοσπονδυλίου δίσκου, και η τομή γίνεται περίπου 1 εκατοστό επί τα εκτός της μέσης γραμμής.
Αρχικά, ένας συρμάτινος οδηγός ( Κ wire ) εισάγεται μέσω της τομής δέρματος και κατευθύνεται προς το σημείο συνάντησης του πετάλου του σπονδύλου και της κάτω αρθρικής απόφυσης του υπερκείμενου σπονδυλικού σώματος.

Η τομή επεκτείνεται ελαφρά για να μπορεί να υποδεχθεί τους διαστολείς και τοποθετούνται αλληλοδιάδοχα προοδευτικά μεγαλύτερης διαμέτρου διαστολείς των μυών και ένα << κανάλι εργασίας >> με το κατάλληλο μήκος και διάμετρο εισάγεται και σταθεροποιείται σε έναν εύκαμπτο βραχίονα.
Ο καυτηριασμός με διαθερμία των μαλακών ιστών αποκαλύπτει τώρα την κατώτερη μοίρα του πετάλου, το έσω τμήμα της αρθρικής απόφυσης και το μεσοσπονδύλιο διάστημα.
Ο ωχρός σύνδεσμος αποκολλάται  από την κάτω επιφάνεια του οστικού πετάλου με ειδικό ξέστρο και με άλλα εργαλεία αφαιρείται τμήμα του πετάλου έως και του έσω τμήματος των αρθρικών αποφύσεων ώστε να διανοιχθεί το μεσοσπονδύλιο τρήμα από οπού εξέρχεται η νωτιαία ρίζα ( τρηματεκτομή ).
Ο ωχρός σύνδεσμος διανοίγεται, ανασηκώνεται και αφαιρείται και αποκαλύπτεται το πλάγιο όριο του νωτιαίου σάκκου.
Η εξερχόμενη νωτιαία ρίζα και ο σάκκος έλκονται προς την μέση γραμμή και αναγνωρίζεται ο μεσοσπονδύλιος δίσκος.
Ένα ειδικό trocar τοποθετείται στον μεσοσπονδύλιο δίσκο υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο και με την χρήση ειδικών εργαλείων αποκτούμε πρόσβαση και αφαιρούμε το υλικό του δίσκου αφού πρώτα ανοίξουμε τον ινώδη δακτύλιο.
Για την εργασία αυτή χρησιμοποιούνται συνήθως εργαλεία λογχοειδούς σχήματος και γωνιωμένο drill για να έχουμε ανεμπόδιστη ορατότητα στο πεδίο μας και το ενδοσκόπιο που προσφέρει καλύτερη εικόνα του χειρουργικού πεδίου και ευκολία χειρουργικών χειρισμών.

BIBΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Foley KT, Smith MM, Rampersaud YR: Microendoscopic approach to far-lateral lumbar disc herniation. Neurosurg Focus  1999; 7:e5.

O’Toole JE, Eichholz KM, Fessler RG: Minimally invasive far lateral microendoscopic discectomy for extraforaminal disc herniation at the lumbosacral junction: cadaveric dissection and technical case report. Spine J  2007; 7:414-421.

German JW, Adamo MA, Hoppenot RG, et al: Perioperative results following lumbar discectomy: comparison of minimally invasive discectomy and standard microdiscectomy. Neurosurg Focus  2008; 25:E20.

Harrington JF, French P: Open versus minimally invasive lumbar microdiscectomy: comparison of operative times, length of hospital stay, narcotic use and complications. Minim Invasive Neurosurg  2008; 51:30-35.

 

Comments are closed.