Ενδοσκοπική Οπίσθια Αυχενική Μικροδισκεκτομή

 

Ποιες είναι οι ενδείξεις της;

 • Οπισθοπλάγια προβολή μεσοσπονδυλίου δίσκου.
 • Παρουσία οπισθοπλάγια οστεοφυτικών και λοιπών στενωτικών βλαβών.
 • Αυχενική στένωση στο επίπεδο των πλαγίων κολπωμάτων ( lateral recess).
 • Στένωση των αυχενικών τρημάτων.
 • Υπερτροφία/ πάχυνση του ωχρού συνδέσμου.
 • Αρθροπάθεια των ζυγοαποφυσιακών αρθρώσεων με πίεση των μεσοσπονδυλίων τρημάτων.

Πότε δεν ενδείκνυται;

 • Αυχενική μυελοπάθεια.
 • Μεγάλες κεντρικές κήλες μεσοσπονδυλίου δίσκου.
 • Κεντρική στένωση του νωτιαίου σωλήνα.
 • Οστεόφυτα με κεντρική εντόπιση ή ανάπτυξη σπονδυλωτικών αλλοιώσεων.
 • Ασβεστοποίηση του οπισθίου επιμήκους συνδέσμου.
 • Σοβαρή κυφωτική παραμόρφωση.
 • Υπεξάρθημα ή σπονδυλολίσθηση ( σχετική αντένδειξη ).
 • Οξεία ή χρόνια αστάθεια της αυχενικής μοίρας.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματά της;

v  Αποφεύγεται ο κίνδυνος τραυματισμού πρόσθιων νευροαγγειακών και σπλαχνικών δομών.
v  Εύκολη χειρουργική προσπέλαση με ελάχιστο τραυματισμό οπισθίων μυών και περιτονιών.
v  Αποσυμπίεση των νευρικών ριζών καθόλο το μήκος τους υπό άμεση όραση.
v  Διατηρεί την σταθερότητα των κινητών τμημάτων της αυχενικής μοίρας όταν αφαιρείται < 50% των facet.
Πως γίνεται η επέμβαση?
v  Γίνεται τομή δέρματος στο ύψος της παθολογίας και ομόπλευρα με αυτή, 1 εκατοστό επί τα εκτός της μέσης γραμμής.
v  Υπό ακτινοσκοπική καθοδήγηση προωθείται μία βελόνα τύπου Steinmann δια μέσου των οπισθίων αυχενικών μυών και της περιτονίας στην αρθρική απόφυση (ιδανικά στο έσω της όριο) στο ύψος της βλάβης.
v  Η τομή δέρματος επεκτείνεται μέχρι μήκους 2 εκ.
v  Διαστολείς διαδοχικά αυξανόμενης διαμέτρου εισέρχονται από την τομή του δέρματος υπό ακτινολογική καθοδήγηση για να διασφαλίσουμε ένα σωστό κανάλι εργασίας.
v  Ο διαστολέας των μαλακών μορίων συνδέεται με ένα εύκαμπτο διαστολέα που προσαρμόζεται στο χειρουργικό τραπέζι και βεβαιωνόμαστε ότι καταλήγει στην ένωση του πετάλου με τις αρθρικές αποφύσεις.
v  Τοποθετείται το ενδοσκόπιο και εισάγεται στο κανάλι εργασίας μια μονοπολική διαθερμία για να αφαιρεθεί ο εναπομείναν μαλακός και μυϊκός ιστός στην περιοχή των facet.

v  Με ειδικό ξέστρο αφαιρείται ο ωχρός σύνδεσμος από το κάτω χείλος του πετάλου και το έσω όριο των πλαγίων ογκωμάτων και των αρθρικών αποφύσεων.

v  Μετά την αφαίρεση όλου του ωχρού συνδέσμου, αρχίζει η τρηματεκτομή στο επίπεδο της πιεσμένης ρίζας με ειδικό οστεοτόμο και επεκτείνεται προς τα έξω και κάτω, στην διαδρομή της νευρικής ρίζας.

v  Η αποσυμπίεση θεωρείται επαρκής όταν αποκαλύπτεται ολόκληρη η πορεία της ρίζας προς το τρήμα και επιβεβαιώνεται με την ψηλάφηση της ρίζας με ειδικό άγκιστρο ρίζας.

v  Για την δισκεκτομή χρειάζεται η κινητοποίηση της ρίζας προς τα άνω και για αυτό το λόγο αφαιρείται με drill ένα μικρό κομμάτι του άνω – έσω τμήματος του αυχένα του πετάλου , ακριβώς κάτω από την εξερχόμενη νευρική ρίζα.

v  Με την ρίζα να έλκεται με ειδικό εργαλείο, αφαιρείται το προπίπτον τμήμα του δίσκου και με ειδικούς οστεοτόμους, τυχόν συνυπάρχοντα οστεόφυτα.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Comments are closed.