ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΣ ΕΓΧΥΣΗ ΔΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΚΟΚΚΥΓΙΚΟΥ ΤΡΗΜΑΤΟΣ

 

Ποιες είναι οι ενδείξεις της τεχνικής;

 

  •      Οσφυαλγία λόγω ρηγμάτων στον ινώδη δακτύλιο των μεσοσπονδυλίων δίσκων
  •       Πρόπτωση του πηκτοειδούς πυρήνα του μεσοσπονδυλίου δίσκου με ή χωρίς ερεθισμό – πίεση νευρικών ριζών
  •       Εκφύλιση – διαταραχή της αρχιτεκτονικής του δίσκου
  •       Σπονδυλολίσθηση που συνδυάζεται με ερεθισμό νευρικών ριζών
  •       Σκολίωση με παγίδευση νευρικών ριζών
  •       Σπονδυλική στένωση

 

Πως πραγματοποιείται η τεχνική ;

 

Ο ασθενής βρίσκεται σε πρηνή θέση και υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο εντοπίζεται, σε πλάγιαακτινογραφία, το ιερό σχίσμα. Υπό άσηπτες συνθήκες και τοπική αναισθησία, μια νωτιαία βελόνα κατευθύνεται προς το ιερό σχίσμα και προωθείται μέχρι η κορυφή της να φθάσει το ύψος του Ι3 σπονδύλου. Στο επίπεδο αυτό είναι μέγιστη η έκθεση των νευρικών ριζών στο φάρμακο και επίσης βρισκόμαστε αρκετά χαμηλά για να αποφευχθεί ο κίνδυνος τραυματισμού του νωτιαίου σάκου με την βελόνα.

Μια έγχυση < 5ml σκιαγραφικού επιβεβαιώνει την σωστή θέση της βελόνας, δίνοντας στην απλή ακτινογραφία την << εικόνα του ανεστραμμένου χριστουγενιάτικου δέντρου >>, αλλά με την χρήση της ακτινολογικής απεικόνισης σε δύο επίπεδα, αυτό δεν κρίνεται απαραίτητο.

Σε ασθενείς με μονόπλευρο άλγος, η βελόνα κατευθύνεται προς την πάσχουσα πλευρά και εγχύεται το μείγμα των τοπικών αναισθητικών και των κορτικοστεροειδών.

Η όλη επέμβαση διαρκεί λίγα λεπτά και η ανακούφιση που βιώνει ο ασθενής από τον πόνο διαρκεί περίπου 3 – 4 μήνες.

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

Silbergleit R, Mehta BA, Sanders WP, Talati SJ. Imaging-guided injection techniques with fluoroscopy and CT for spinal pain management. Radiographics 2001; 21:927-939.

El-Khoury GY, Renfrew DL. Percutaneous procedures for the diagnosis and treatment of lower back pain: discography, facet joint injection, and epidural injection. AJR 1991; 157:685-691.

Frymoyer JW. Back pain and sciatica. N Engl J Med 1988; 318:291-300.

 

 

 

Comments are closed.