ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΟΣΚΟΠΗΣΗ

Τι είναι η επισκληριδοσκόπηση;

Είναι η τεχνική με την οποία επιτυγχάνεται η άμεση επισκόπηση του επισκληριδίου χώρου μέσω μιας ινοπτικής συσκευής που εισέρχεται δια του υποδορίου, και με την οποία επιτρέπεται η εισαγωγή εργαλείων για την λύση συμφύσεων στην περιοχή και η έγχυση φαρμάκων.

Η επισκληριδιοσκόπηση εξυπηρετεί δύο κυρίως σκοπούς:

Α. Την άμεση αναγνώριση και όραση περιοχών όπου υπάρχει ουλώδης ιστός. Ο ιστός αυτός σχηματίζεται γύρω από τις νευρικές ρίζες μετά από μια επέμβαση ή μια σοβαρή κάκωση της ΣΣ. Η αναγνώριση αυτών των περιοχών βοηθά τον γιατρό να προσφέρει στον ασθενή καλύτερες επιλογές για την αντιμετώπιση του πόνου.

Β.έγχυσης μείγματος κορτικοειδών και τοπικών αναισθητικών για την ανακούφιση από τον πόνο, όταν πιο συντηρητικές θεραπείες αποτυγχάνουν.

Πως γίνεται η επέμβαση;

Ο ασθενής τοποθετείται σε πρηνή θέση και υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο εντοπίζεται η πιθανώς πάσχουσα περιοχή.
Ακολουθεί τοπική αντισηψία της περιοχής.
Ένας μικρός καθετήρας στον οποίο προσαρτάται ένα ινοπτικό επισκληριδιοσκόπιο ( κάμερα ) εισάγεται στην Σ.Σ.
Η είσοδος των εργαλείων στο επισκληρίδιο χώρο γίνεται με την τεχνική Seldinger, δηλαδή:
Εισάγεται δια του ιερού σχίσματος βελόνα στον επισκληρίδιο χώρο.
Πραγματοποιούμε μικρή τομή δέρματος, αφαιρούμε την βελόνα και εισάγουμε συρμάτινο οδηγό.
Εισάγουμε διαστολείς και το θυκάρι και αφαιρούμε τους διαστολείς και τον συρμάτινο οδηγό.
Η κάμερα προωθείται υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο, μέχρι να φθάσει στην περιοχή όπου εντοπίζεται ο ουλώδης ιστός.
Με ειδικά εργαλεία ο ουλώδης ιστός αφαιρείται, αν και η παρουσία εκτεταμένου ουλώδους ιστού δυσχεραίνει την διαδικασία.
Τοπικά αναισθητικά και στεροειδή εγχύονται γύρω από τις φλεγμαίνουσες νευρικές ρίζες.

Ποια είναι τα συχνότερα ευρήματα;

Αυξημένη αγγείωση.
Μειωμένη αγγείωση.
Διάταση των αγγείων.
Ίνωση.
Οιδηματώδεις και διογκωμένες νευρικές ρίζες.

Comments are closed.