ΘΩΡΑΚΙΚΗ ΠΕΤΑΛΕΚΤΟΜΗ

 

Ενδείξεις

 • Στένωση – σπονδύλωση του θωρακικού καναλιού.
 • Οστικά νεοπλάσματα που αφορούν τα οπίσθια οστικά στοιχεία της θωρακικής μοίρας.
 • Οπίσθιοι επισκληρίδιοι όγκοι.
 • Ενδοσκληρίδιοι εξωμυελικοί και ενδομυελικοί όγκοι.
 • Αγγειακές δυσπλασίες.
 • Συριγγομυελία.
 • Επισκληρίδιο απόστημα.
 • Επισκληρίδιο αιμάτωμα.
 • Κάταγμα οπισθίων δομών της ΣΣ.

Μειονεκτήματα

 • Κίνδυνος κάκωσης του νωτιαίου μυελού.
 • Δυσκολία να αντιμετωπισθεί πρόσθια παθολογία.
 • Περιορισμένος χώρος εργασίας μέσα στο νωτιαίο κανάλι.

Χειρουργική τεχνική.

ü  Ο ασθενής τοποθετείται σε πρηνή θέση στηριγμένος σε ειδικό σκελετό για να αποφεύγεται η πίεση του κοιλιακού τοιχώματος.

ü  Η τομή δέρματος γίνεται στην μέση γραμμή και εκτείνεται ένα επίπεδο πάνω έως ένα επίπεδο κάτω της αντιμετωπιζόμενης παθολογίας, η οποία προσδιορίζεται και με διεγχειρητική ακτινογραφία.

ü  Το δέρμα και οι υποδόριοι ιστοί διατέμνονται μέχρι την εν τω βάθει θωρακική περιτονία.

ü  Οι παρασπονδυλικοί μύες αποκολλώνται υποπεριοστικά αμφοτερόπλευρα με την χρήση διαθερμίας, στο επίπεδο των ακανθωδών αποφύσεων.

ü  Αποκαλύπτονται αμφοτερόπλευρα τα σύμπλοκα των αρθρικών αποφύσεων χωρίς να διαταράσσονται οι αρθρικοί τους θύλακοι.

ü  Οι ακανθώδεις σύνδεσμοι αφαιρούνται με ειδικές οστεοψαλίδες και λεπταίνουμε τα δυο πλάγια όρια των πετάλων με την χρήση μιας φρέζας.

ü  Το λεπτυσμένο υπολειπόμενο τμήμα των πετάλων αφαιρείται με άλλο εργαλείο και ο υποκείμενος ωχρός σύνδεσμος διατέμνεται, προφυλάσσοντας την μήνιγγα.

ü  Η πεταλεκτομή μπορεί να συνδυασθεί με μονόπλευρη αφαίρεση του συμπλέγματος των αρθρικών αποφύσεων και εκτομή του αυχένα του πετάλου εάν επιθυμούμε πρόσβαση στο πλάγιο τοίχωμα του νωτιαίου καναλιού.

Comments are closed.