ΜΗΝΙΓΓΙΩΜΑΤΑ

Τι είναι τα  Μηνιγγιώματα;

Αποτελούν τον δεύτερο πιο συχνό πρωτοπαθή όγκο του εγκεφάλου μετά τα γλοιώματα και απαντώνται σε ποσοστό περίπου 20% των πρωτοπαθών όγκων εγκεφάλου. Εξορμώνται από την αραχνοειδή μήνιγγα που αποτελεί μία από τις τρεις στοιβάδες μηνίγγων που περιβάλλουν τον εγκέφαλο και τον προστατεύουν και βρίσκονται μεταξύ των οστών του κρανίου και του εγκεφάλου. Οι τρεις αυτές κατηγορίες μηνίγγων από το κρανίο προς τον εγκέφαλο, ονομάζονται σκληρά, αραχνοειδής και χοριοειδής και καθώς οι όγκοι αυτοί αναπτύσσονται ασκούν πιεστικά φαινόμενα επί του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού.

Πως εκδηλώνονται;

Οι όγκοι αυτοί γενικά θεωρούνται καλοήθεις και αναπτυσσόμενοι πιέζουν τις παρακείμενες περιοχές του εγκεφάλου. Πολλές φορές όμως, η ανακάλυψή τους αποτελεί τυχαίο εύρημα μιας αξονικής ή μαγνητικής τομογραφίας που εκτελείται για άλλο λόγο. Ο όγκος και τα συμπτώματά του αναπτύσσονται αργά και σχετίζονται με την υποκείμενη περιοχή του εγκεφάλου. Γενικά παρατηρούνται:

  • Κεφαλαλγία.
  • Επιληπτικές κρίσεις.
  • Θάμβος όρασης.
  • Υπαισθησία.
  • Αδυναμία άνω ή κάτω άκρων.

Πως αντιμετωπίζονται;

Η πλήρης χειρουργική εξαίρεση είναι η θεραπεία εκλογής οπότε και συνήθως δεν χρειάζεται συμπληρωματική θεραπεία. Σε περιπτώσεις που, κυρίως λόγω εντόπισης, δεν καθίσταται δυνατή η πλήρης αφαίρεση του όγκου ή υπάρχουν στοιχεία κακοήθειας εντός του όγκου, εφαρμόζεται συμπληρωματική ακτινοθεραπεία.

 

Comments are closed.