Νευροτροποποίηση

Σύνοψη
Με τον όρο Νευροτροποποίηση χαρακτηρίζουμε μία θεραπευτική αλλαγή της δραστηριότητας του νευρικού συστήματος η οποία πραγματοποιείται μέσω εμφυτεύσιμων συσκευών (διαδικασία που εάν χρειασθεί είναι αναστρέψιμη).
Οι συσκευές αυτές μεταβάλλουν με χημικό ή ηλεκτρικό τρόπο τη μετάδοση ενός σήματος στο νευρικό σύστημα και κατά αυτόν τον τρόπο διεγείρουν, αναστέλλουν ή συντονίζουν τη δραστηριότητα των νευρώνων ή των νευρωνικών δικτύων.
Το αποτέλεσμα είναι ότι τα σήματα του πόνου διακόπτονται και μεταβάλλονται κατά τη διαδρομή τους από το νωτιαίο μυελό στον εγκέφαλο.
Αυτή η αλλαγή μπορεί να επιτευχθεί με την χορήγηση μικρών δόσεων φαρμάκων ή αδύναμων ηλεκτρικών ρευμάτων. Αλλάζοντας την δραστηριότητα συγκεκριμένων οδών στο νευρικό σύστημα μπορούμε να εξαφανίσουμε ή να μειώσουμε δραματικά τον πόνο.

Διέγερση Νωτιαίου Μυελού (Spinal Cord Stimulation-SCS)
Η Διέγερση Νωτιαίου Μυελού είναι μία χειρουργική τεχνική η οποία έχει χρησιμοποιηθεί επιτυχώς για την ανακούφιση του πόνου για περισσότερα από 40 χρόνια σε πολλές χιλιάδες ασθενείς .
Η επέμβαση αυτή γίνεται σε χειρουργείο μίας ημέρας και δεν είναι απαραίτητη η εισαγωγή του ασθενούς στο νοσοκομείο.
Κατά την διάρκεια αυτής της διαδικασίας ένα μικρό ηλεκτρόδιο τοποθετείται στον επισκληρίδιο χώρο κοντά στον νωτιαίο μυελό.
Η επέμβαση γίνεται με τοπική αναισθησία και μέθη και συνήθως η εισαγωγή του ηλεκτροδίου γίνεται μέσω μια μικρής χειρουργικής τομής ή μέσω βελόνας.
Από την στιγμή που το ηλεκτρόδιο βρίσκεται στην θέση του παράγει ένα αδύναμο ηλεκτρικό ρεύμα το οποίο διακόπτει τη μετάδοση του πόνου στο επίπεδο του νωτιαίου μυελού.
Η μέθοδος είναι ασφαλής , αποτελεσματική , εύκολα ανεκτή από τον ασθενή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση πολλών διαφορετικών τύπων χρόνιου πόνου , συμπεριλαμβανομένου κοιλιακού και πυελικού πόνου.

Διέγερση Ιερών Νεύρων (Sacral Nerve Stimulation- SNS)
Η Διέγερση Ιερών Νεύρων είναι μία χειρουργική τεχνική που σχετίζεται με την Διέγερση Νωτιαίου Μυελού με την διαφορά ότι τα ηλεκτρόδια τοποθετούνται κατά μήκος των ιερών νεύρων εντός των σπονδυλικών τρημάτων αντί κατά μήκος του νωτιαίου μυελού .
Όπως και με την Διέγερση του Νωτιαίου Μυελού και αυτή η επέμβαση γίνεται σε χειρουργείο μίας ημέρας και δεν είναι απαραίτητη η εισαγωγή του ασθενούς στο νοσοκομείο.
Πραγματοποιείται με τοπική αναισθησία και μέθη και συνήθως η εισαγωγή του ηλεκτροδίου γίνεται μέσω μια μικρής χειρουργικής τομής ή μέσω βελόνας.
Από την στιγμή που το ηλεκτρόδιο βρίσκεται στην θέση του παράγει ένα αδύναμο ηλεκτρικό ρεύμα το οποίο διακόπτει τη μετάδοση του πόνου στο επίπεδο της ιεράς μοίρας.
Η μέθοδος είναι ασφαλής , αποτελεσματική , εύκολα ανεκτή από τον ασθενή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση πολλών διαφορετικών τύπων χρόνιου πόνου.
Τα περισσότερα δύσκολα πυελικά σύνδρομα πόνου τα οποία είναι ανθεκτικά στην αντιμετώπιση με όλες τις άλλες μεθόδους θεραπείας μπορούν να αντιμετωπισθούν με την Διέγερση Ιερών Νεύρων. Παραδείγματα τέτοιων επώδυνων συνδρόμων είναι η πρωκταλγία, η αιδιοδυνία ( ή σύνδρομο του επώδυνου αιδοίου) και η διάμεση κυστίτις.

Περιφερική Νευρική Διέγερση (Peripheral Nerve Stimulation-PNS)
Η Περιφερική Νευρική Διέγερση είναι μία χειρουργική τεχνική κατά την οποία ένα ηλεκτρόδιο τοποθετείται κοντά σε ένα περιφερικό νεύρο.
Ένα χαμηλής συχνότητας ηλεκτρικό ρεύμα αναστέλλει την μετάδοση των επώδυνων σημάτων από αυτό το νεύρο, ανακουφίζοντας τον πόνο εντός της περιοχής αισθητικής κάλυψης του νεύρου.
Η επέμβαση αυτή γίνεται σε χειρουργείο μίας ημέρας και δεν είναι απαραίτητη η εισαγωγή του ασθενούς στο νοσοκομείο.
Κατά την διάρκεια αυτής της διαδικασίας ένα μικρό ηλεκτρόδιο τοποθετείται κοντά ή επάνω στο νεύρο..
Η επέμβαση γίνεται με τοπική αναισθησία και μέθη και συνήθως η εισαγωγή του ηλεκτροδίου γίνεται μέσω μια μικρής χειρουργικής τομής ή μέσω βελόνας.
Από την στιγμή που το ηλεκτρόδιο βρίσκεται στην θέση του παράγει ένα αδύναμο ηλεκτρικό ρεύμα το οποίο διακόπτει τη μετάδοση του πόνου στην περιοχή αισθητικής κάλυψης του νεύρου.
Η μέθοδος είναι ασφαλής , αποτελεσματική , εύκολα ανεκτή από τον ασθενή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση πολλών διαφορετικών τύπων χρόνιου πόνου , όπως π.χ η ινιακή νευραλγία.
Αυτή η τεχνική χρησιμοποιείται για την θεραπεία επώδυνων συνδρόμων τα οποία είναι ανθεκτικά σε άλλες μεθόδους Διέγερσης.

Διέγερση Σπονδυλικών Νευρικών Ριζών ( Intraspinal Nerve Root Stimulation- INRS)
H Διέγερση Σπονδυλικών Νευρικών Ριζών είναι μία χειρουργική τεχνική που σχετίζεται με την Διέγερση Νωτιαίου Μυελού με την διαφορά ότι τα ηλεκτρόδια τοποθετούνται κατά μήκος των νευρικών ριζών στο νωτιαίο σωλήνα αντί κατά μήκος του νωτιαίου μυελού.
Όπως και με την Διέγερση του Νωτιαίου Μυελού και αυτή η επέμβαση γίνεται σε χειρουργείο μίας ημέρας και δεν είναι απαραίτητη η εισαγωγή του ασθενούς στο νοσοκομείο.
Πραγματοποιείται με τοπική αναισθησία και μέθη και συνήθως η εισαγωγή του ηλεκτροδίου γίνεται μέσω μια μικρής χειρουργικής τομής ή μέσω βελόνας.
Από την στιγμή που το ηλεκτρόδιο βρίσκεται στην θέση του παράγει ένα αδύναμο ηλεκτρικό ρεύμα το οποίο διακόπτει τη μετάδοση του πόνου στο επίπεδο της νευρικής ρίζας.
Η μέθοδος είναι ασφαλής , αποτελεσματική , εύκολα ανεκτή από τον ασθενή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση πολλών εστιακών κοιλιοπυελικών επώδυνων συνδρόμων όπως π.χ πόνου μετά επέμβαση βουβωνοκήλης .

Αντλίες Υπαραχνοειδούς συνεχούς Έγχυσης Φαρμάκων (Spinal Infusion Pump)
Οι Αντλίες Υπαραχνοειδούς συνεχούς Έγχυσης Φαρμάκων επιτρέπουν την συνεχή χορήγηση μικρών ποσοτήτων φαρμάκων στον νωτιαίο μυελό και τις νευρικές ρίζες. Το σύστημα αποτελείται από μία προγραμματιζόμενη αντλία η οποία περιλαμβάνει μία δεξαμενή φαρμάκου και ένα καθετήρα για να μεταφέρει το φάρμακο στο νωτιαίο σωλήνα. Αυτός ο τύπος της συσκευής είναι κατάλληλος για ασθενείς που χρειάζονται μεγάλες ημερήσιες δόσεις ναρκωτικών φαρμάκων για να αντιμετωπίσουν το χρόνιο επώδυνο σύνδρομο τους.
Η επέμβαση γίνεται σε χειρουργείο μίας ημέρας και δεν είναι απαραίτητη η εισαγωγή του ασθενούς στο νοσοκομείο.
Πραγματοποιείται με τοπική αναισθησία και μέθη και συνήθως η εισαγωγή του καθετήρα γίνεται μέσω μια μικρής χειρουργικής τομής ή μέσω βελόνας.
Η μέθοδος είναι ασφαλής , αποτελεσματική , εύκολα ανεκτή από τον ασθενή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση ασθενών ,που έχουν εξαντλήσει όλες τις άλλες θεραπευτικές επιλογές συμπεριλαμβανομένης και της Νευροδιέγερσης.
Αυτά τα συστήματα μπορούν να παράσχουν σημαντική ανακούφιση από τον πόνο ακόμα και αν όλες οι υπόλοιπες θεραπείες έχουν αποτύχει.
Παρά το γεγονός ότι αυτά τα συστήματα είναι αποτελεσματικά , είναι συγχρόνως και λίγο πολύπλοκα απαιτώντας περιοδική επαναπλήρωση με φάρμακο και επαγρύπνηση απο τους ασθενείς ούτως ώστε να μην αδειάσει η δεξαμενή. Σε αυτήν την περίπτωση καθώς και στην περίπτωση δυσλειτουργίας της συσκευής ο ασθενής μπορεί να εμφανίσει στερητικό σύνδρομο.
Παρά τους περιορισμούς τους οι Αντλίες Υπαραχνοειδούς Συνεχούς Έγχυσης Φαρμάκων βοηθούν ακόμα και τους φαινομενικά χωρίς ελπίδα ασθενείς να ξεφύγουν από την λαβή του πόνου, να πετύχουν ανακούφιση και να ζήσουν ξανά την ζωή τους.

Βιβλιογραφία
Goroszeniuk T, Kothari S, Hamann W, Subcutaneous neuromodulating implant targeted at the site of pain, Reg Anesth Pain Med, 2006;31:168–71.
Lipov EG, ‘Hybrid neurostimulator’: simultaneous use of spinal cord and peripheral nerve field stimulation to treat low back and leg pain. In: Slavin KV (ed.), Peripheral Nerve Stimulation, Basel: Karger, 2011;147–55.
Paicius RM, Bernstein CA, Lempert-Cohen C, Peripheral nerve field stimulation for the treatment of chronic low back pain: preliminary results of long-term follow-up: a case series, Neuromodulation, 2007;10:279–90.

Cameron T. Safety and efficacy of spinal cord stimulation for the treatment of chronic pain: a 20-year literature review. J Neurosurg (Spine 3) 2004;100:254-67.
Feler CA, Whitworth LA, Fernandez J. Sacral neuromodulation for chronic pain conditions.Anesthesiology Clin N Am 2003;21:785-95.
Weiner RL. Peripheral nerve neurostimulation. Neurosurg Clin N Am 2003;14:401-8.
Aló KM, Holsheimer J. New trends in neuromodulation for the management of neuropathic pain.Neurosurgery 2002;50:690-704.
Bennett G, Serafini M, Burchiel K, Buchser E, Classen A, Deer T, Du Pen S, Ferrante FM, Hassenbusch SJ, Lou L, Maeyaert J, Penn R, Portenoy RK, Rauck R, Willis KD, Yaksh T.Evidence-based review of the literature on intrathecal delivery of pain medication. 2000;20:S12-36.

Comments are closed.