ΝΕΥΡΟΪΝΩΜΑ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ

Τι είναι το Νευροϊνωμα της Βάσης του Κρανίου;

Τα νευροϊνώματα είναι καλόηθεις όγκοι που δεν προκαλούν γενικά πόνο και αναπτύσσονται σε νεύρα οπουδήποτε στο σώμα, συμπεριλαμβανομένης και της βάσης του κρανίου. Η παρουσία πολλαπλών τέτοιων όγκων είναι ένα σύμπτωμα της νευροϊνωμάτωσης τύπου Ι ( NF – 1 ) που είναι γνωστή και ως περιφερική νευροϊνωμάτωση ή νόσος του Von Recklinghausen.

Comments are closed.