ΟΓΚΟΙ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

 

Η παθολογία των όγκων της σπονδυλικής στήλης έχει περιγραφεί σε άλλο κεφάλαιο όπως και οι δυνητικές επιλογές. Η προσπέλαση για αφαίρεση αυτών των όγκων περιλαμβάνει την ,ήδη περιγραφείσα σε αυτήν την ενότητα, οπισθοπλάγια θωρακοτομή. Παρακάτω αναλύονται οι δυνατότητες σταθεροποίησης της ΣΣ μετά από επεμβάσεις αφαίρεσης τέτοιων όγκων.

v  Επιλογή του μοσχεύματος ( για αποκατάσταση του κενού μετά την σωματεκτομή ).

  • Σε περιπτώσεις που ο ιστολογικός τύπος του όγκου είναι καλοήθης και προσδοκάται σχετικά μακροχρόνια επιβίωση, χρησιμοποιούνται υλικά τα οποία παρέχουν την δυνατότητα σχηματισμού μιας σταθερής αρθρόδεσης ( σπονδυλοδεσίας ), όπως τα αυτόλογα ( από τον ίδιο ασθενή ) ή ετερόλογα οστικά μοσχεύματα. Χρησιμοποιούνται επίσης και διατεινόμενοι κλωβοί τιτανίου οι οποίοι καλύπτουν το κενό που δημιουργείται μετά από μια σωματεκτομή , πληρούνται με τα εν λόγω μοσχεύματα και παρέχουν ένα περιβάλλον κατάλληλο για την ανάπτυξη μιας σπονδυλοδεσίας.
  • Σε ασθενείς που ο όγκος που αφαιρείται είναι κακοήθης και ως εκ τούτου έχουν περιορισμένο προσδόκιμο επιβίωσης, ο στόχος της σταθεροποίησης της ΣΣ είναι διαφορετικός, καθότι δεν αναμένεται ποτέ να επιτευχθεί σταθερή αρθρόδεση. Εδώ ο στόχος είναι να προσφέρουμε βραχυπρόθεσμη σταθεροποίηση και για αυτό χρησιμοποιείται ως υλικο στήριξης ένα ειδικό πολυμερές, που ονομάζεται πολυμεθυλμεθακρυλικό (ΡΜΜΑ).

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΛΟΗΘΟΥΣ ΝΟΣΟΥ

                   Για να τοποθετηθεί ένα μόσχευμα το οποίο εφαρμόζει ακριβώς στις διαστάσεις του ελλείμματος που δημιουργήθηκε με την αφαίρεση του όγκου, οι διαστάσεις του υπολογίζονται με την εφαρμογή δυνάμεων που αυξάνουν την απόσταση των παρακείμενων της βλάβης σπονδυλικών σωμάτων.  Στην συνέχεια το μόσχευμα << σφηνώνεται>> στην περιοχή της σωματεκτομής. Εάν όμως η ποιότητα του οστού των παρακείμενων σπονδύλων δεν είναι ικανοποιητική ( π.χ οστεοπορωτικοί ασθενείς ή εφαρμογή τοπικής ακτινοθεραπείας ), χρησιμοποιείται ΡΜΜΑ για να σταθεροποιήσει την κατασκευή. Σε δεύερο χρόνο μπορούμε να επιτύχουμε καλύτερο καταμερισμό των φορτίων με την εφαρμογή οπίσθιας σπονδυλοδεσίας με σύστημα διαυχενικών σπονδυλικών βιδών.

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΚΟΗΘΟΥΣ ΝΟΣΟΥ

 

v    Σε αυτά τα περιστατικά χρησιμοποιούνται μη βιολογικά υλικά όπως οι κλωβοί τιτανίου και το ΡΜΜΑ, υλικά που παρέχουν βραχυχρόνια σταθεροποίηση για τους ασθενείς που δεν αναμένεται να αναπτύξουν μια σταθερή οστική αρθρόδεση στην περιοχή. Το υλικό μπορεί να εγχύεται μέσα σε σωλήνα σιλικόνης που παρεμβάλλεται  μεταξύ των σπονδυλικών σωμάτων , προσέχοντας πάντα να αποφευχθεί επαφή του υλικού με το τοίχωμα της μήνιγγας.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.

Ύπερθεν του υλικού που τοποθετείται για την κάλυψη του κενού μετά την σωματεκτομή, τοποθετείται πλάκα τιτανίου που εφάπτεται του υλικού υποκατάστασης και των παρακείμενων ανέπαφων σπονδυλικών σωμάτων η οποία σταθεροποιείται στα εν λόγω σώματα με χρήση διασωματικών βιδών οι οποίες τοποθετούνται υπό ακτινολογική καθοδήγηση. Προσέχουμε ώστε η γωνία με την οποία τοποθετούνται οι βίδες να τους δίνει τέτοια φορά ώστε να απομακρύνονται από το νωτιαίο κανάλι για να αποτραπεί τραυματισμός του νωτιαίου μυελού.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Comments are closed.