ΟΓΚΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ

Τι είναι οι Όγκοι Περιφερικών Νεύρων;

Οι όγκοι αυτοί μπορούν να εξορμώνται από το δίκτυο των περιφερικών νεύρων σε όλο το σώμα. Συχνά επηρεάζουν την λειτουργικότητα του νεύρου, προκαλώντας πόνο και δυσχρησία του σύστοιχου άκρου. Η μεγάλη πλειονότητα των όγκων αυτών είναι καλοήθεις και μερικοί εκδηλώνονται στα πλαίσια νευροϊνωμάτωσης και σβανωμάτωσης που αποτελούν γενετικές διαταραχές.

Υπάρχουν τρεις κύριες κατηγορίες όγκων των περιφερικών νεύρων.

  • Νευροϊνωμα. Παρατηρούνται κυρίως στο πλαίσιο της νευροϊνωμάτωσης.
  • Σβάνωμα. Αποτελεί όγκο των νευρικών ελύτρων και μπορεί να παρατηρείται μεμονωμένα, αν και σπανιότερα παρατηρούνται στα πλαίσια νευροϊνωμάτωσης ή σβανωμάτωσης.
  • Κακοήθεις όγκοι των περιφερικών νεύρων. Αποτελούν όγκους με πολύ κακοήθη βιολογική συμπεριφορά, πηγάζουν από τα νευρικά έλυτρα και μπορεί να εκδηλώνονται στα πλαίσια νευροϊνωμάτωσης τύπου Ι.

Comments are closed.