ΟΣΦΥΙΚΗ ΔΙΣΚΕΚΤΟΜΗ

 

 

  • Τα αρχικά στάδια της προσπέλασης είναι παρόμοια με της πεταλεκτομής. Η μόνη διαφορά είναι ότι η διατομή της οσφυϊκής περιτονίας και η αποκόλληση των παρασπονδυλικών μυών γίνεται ομοπλεύρως της βλάβης που πρόκειται να αντιμετωπισθεί.
  • Με ακτινολογικό έλεγχο βεβαιωνόμαστε ότι είμαστε στο σωστό επίπεδο και αναγνωρίζεται το ανώτερο όριο του κατώτερου πετάλου και το κατώτερο όριο του ανώτερου πετάλου.
  • Ο ωχρός σύνδεσμος αποκολλάται από την κάτω επιφάνεια του υπερκείμενου πετάλου ενώ σε περιπτώσεις που υπάρχει έντονη αλληλοεπικάλυψη των πετάλων, αφαιρείται με οστεοτόμο κομμάτι του κατώτερου πετάλου για να αποκαλυφθεί ο ωχρός σύνδεσμος.
  • Η αποκόλληση του ωχρού συνδέσμου συνεχίζεται με κεφαλική κατεύθυνση ενώ στην συνέχεια ολοκληρώνεται η ημιπεταλεκτομή.
  • Το ανώτερο όριο του οστού που πρέπει να αφαιρεθεί για να αποκαλυφθεί ο δίσκος εξαρτάται από το μεσοσπονδύλιο διάστημα το οποίο χειρουργούμε, με τον δίσκο του Ο5 – Ι1 διαστήματος να αντιστοιχεί περίπου στο διάστημα μεταξύ των πετάλων. Ορισμένα άτομα που έχουν ένα διάστημα Ο5 – Ι1 ιδιαίτερα ευρύ, δεν χρειάζονται καθόλου ή μόνο ελάχιστη αφαίρεση οστού.
  • Καθώς προχωρούμε κεφαλικά, τα μεσοσπονδύλια διαστήματα ( περιοχή των δίσκων ) εντοπίζονται πιο κεφαλικά σε σχέση με τα διαστήματα μεταξύ των πετάλων και για αυτό η αποκάλυψή τους απαιτεί προοδευτικά μεγαλύτερη αφαίρεση οστού.
  • Για να επιτύχουμε επαρκή προς τα έξω ορατότητα της περιοχής, ενίοτε αφαιρούμε ένα τμήμα της έσω πλευράς του συμπλέγματος των αρθρικών αποφύσεων. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε παρουσία ευμεγέθων κηλών, όπου ο χειρισμός αυτός είναι προαπαιτούμενο για να κινητοποιήσουμε και να ασκήσουμε έλξη στην ρίζα χωρίς υπερβολική πίεση επ’ αυτής.η μονόπλευρη αφαίρεση ενός facet δεν προκαλεί αστάθεια, αν το αντίπλευρο σύμπλεγμα είναι ανέπαφο.
  • Για να αποκαλυφθεί ο δίσκος και η νευρική ρίζα, απαιτείται η διάνοιξη του ωχρού συνδέσμου η οποία γίνεται επιμήκως.
  • Τα επόμενα βήματα της προσπέλασης γίνονται όπως στην οσφυϊκή μικροδισκεκτομή.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Comments are closed.