ΟΣΦΥΙΚΗ ΜΙΚΡΟΔΙΣΚΕΚΤΟΜΗ

 

     Τα αρχικά στάδια της επέμβασης, μέχρι την αφαίρεση των ακανθωδών αποφύσεων , είναι όπως της οσφυϊκής πεταλεκτομής.

     Το διάστημα μεταξύ των πετάλων και τα γειτονικά πέταλα ( στην περιοχή της παθολογίας ) αναγνωρίζονται και με ακτινογραφία βεβαιωνόμαστε ότι βρισκόμαστε στο σωστό επίπεδο.

     Η αποκόλληση των παρασπονδυλικών μυών γίνεται μονόπλευρα και μόνο προς την πλευρά της προβολής του δίσκου.

     Ο ωχρός σύνδεσμος αποκολλάται από την κάτω επιφάνεια του υπερκείμενου πετάλου και πραγματοποιείται μια μικρή πεταλοτομή, η έκταση της οποίας εξαρτάται από το εύρος του διαστήματος μεταξύ των πετάλων και από το ύψος του μεσοσπονδυλίου διαστήματος.

     Μικρό κομμάτι οστού από την έσω επιφάνεια των αρθρικών αποφύσεων μπορεί να χρειασθεί να αφαιρεθεί για να αποκτήσουμε επαρκή ορατότητα προς τα πλάγια, για να ανακαλύψουμε τον υποκείμενο δίσκο. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε ευμεγέθεις προβολές του δίσκου ώστε να κινητοποιήσουμε και να ασκήσουμε έλξη στην σύστοιχη νευρική ρίζα χωρίς να ασκήσουμε ιδιαίτερη πίεση σε αυτήν.

     Για την συνέχεια είναι απαραίτητη η χρήση του χειρουργικού μικροσκοπίου.

     Διανοίγεται και αφαιρείται ο ωχρός σύνδεσμος για να αποκτήσουμε πρόσβαση στον επισκληρίδιο χώρο ( μετά την διατομή του ωχρού, οι ίνες του διαιρούνται κατά τον επιμήκη άξονα για να διευκολυνθεί η αφαίρεσή του ).

     Εισάγεται ειδικό βαμβακοφόρο υλικό ( cotton patties ) μέσω των οποίων ασκείται έλξη στον νωτιαίο σάκο και προστατεύεται και η μήνιγγα.

     Αφαιρείται επιπλέον κομμάτι ωχρού συνδέσμου και η αφαίρεση μπορεί να επεκταθεί επί τα εκτός για να αποκτήσουμε ορατότητα πλάγια της εξερχόμενης νευρικής ρίζας.

     Προς τα έσω αφαίρεση του ωχρού συνδέσμου δεν συνιστάται γιατί δεν βοηθά σημαντικά την προσπέλαση και αυξάνει τον κίνδυνο τρώσης της μήνιγγας.

     Μετά την αφαίρεση του ωχρού συνδέσμου, ελέγχουμε τον επισκληρίδιο χώρο για να ανακαλύψουμε την νευρική ρίζα. Μπορεί να είναι παρεκτοπισμένη από την κήλη του δίσκου επί τα εντός ή επί τα εκτός αλλά δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε αφαίρεση δισκικού υλικού αν δεν την αναγνωρίσουμε.

     Οι φλέβες του επισκληριδίου χώρου μπορούν να καυτηριασθούν και να διαταμούν με μικροψάλιδο αλλά η υπερβολική  χρήση της διαθερμίας στην περιοχή δεν συνιστάται λόγω του κινδύνου μετάδοσης θερμότητας και πρόκλησης θερμικής βλάβης της ρίζας.

     Η νευρική ρίζα έλκεται προς τα έσω και παραμένει σε αυτή την θέση με την βοήθεια του ειδικού αγκίστρου ρίζας, κίνηση που αποκαλύπτει την υποκείμενη προβολή του δίσκου.

     Εάν αναγνωρισθεί ένα ελεύθερο τεμάχιο δισκικού υλικού, αυτό αφαιρείται. Διαφορετικά, ο οπίσθιος επιμήκης σύνδεσμος και ο ινώδης δακτύλιος ανοίγονται με νυστέρι και ενίοτε από το εσωτερικό του δίσκου εξέρχεται δισκικό υλικό χωρίς χειρισμούς από εμάς.

     Ειδικές δισκολαβίδες εισέρχονται στο μεσοσπονδύλιο διάστημα και αφαιρούν το υλικό του δίσκου και ελέγχεται το νωτιαίο κανάλι για τυχόν υπολειπόμενα ελεύθερα κομμάτια δίσκου. Επίσης διερευνάται και η περιοχή του νευρικού τρήματος για ελεύθερα κομμάτια δίσκου, πάνω και κάτω από την εξερχόμενη νευρική ρίζα.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Comments are closed.