ΟΣΦΥΙΚΗ ΠΕΤΑΛΕΚΤΟΜΗ

 

Χρησιμοποιείται συνήθως για να προσφέρει αποσυμπίεση των νευρικών δομών που βρίσκονται σε ένα στενωμένο νωτιαίο κανάλι σε ασθενείς με εκφυλιστική οσφυϊκή στένωση που παρουσιάζουν νευρογενή διαλείπουσα χωλότητα κάτω άκρων. Σε πολλές περιπτώσεις χρειάζεται να συμπληρωθεί με τρηματεκτιομή, μερική αφαίρεση του συμπλέγματος των αρθρικών αποφύσεων και με δισκεκτομή. Ενίοτε, η προσφερόμενη αποσυμπίεση οδηγεί σε αστάθεια της  οσφυϊκής μοίρας, γεγονός που απαιτεί μια συμπληρωματική αρθρόδεση και σταθεροποίηση με διαυχενικές βίδες.

Περιγραφή χειρουργικής τεχνικής:

 • Ο ασθενής τοποθετείται σε πρηνή θέση, πάνω σε ειδικό σκελετό που επιτυγχάνει την αύξηση της απόστασης των διαστημάτων μεταξύ των πετάλων και επιτρέπει στο κοιλιακό τοίχωμα να είναι χαλαρό και να μην πιέζεται, γεγονός που θα αύξανε την πίεση στο επισκληρίδιο φλεβικό πλέγμα και την διεγχειρητική αιμορραγία.
 • Πραγματοποιείται διεγχειρητική ακτινογραφία για να επιβεβαιωθεί το ύψος της παθολογίας και να εντοπίσουμε την ακριβή θέση της τομής του δέρματος.
 • Ακολουθεί επιμελής αντισηψία της δερματικής περιοχής και τομή δέρματος κάθετη, κατά την μέση γραμμή, που φθάνει μέχρι την οσφυϊκή περιτονία.
 • Στην συνέχεια αναγνωρίζονται ψηλαφητικά οι ακανθώδεις αποφύσεις των πετάλων που θέλουμε να αφαιρεθούν και με την βοήθεια μονοπολικής διαθερμίας γίνεται διατομή της περιτονίας εκατέρωθεν των αποφύσεων αυτών, σε στενή επαφή με την μέση γραμμή και διατέμνονται οι τενοντώδεις καταφύσεις των μυών στις ακανθώδεις αποφύσεις. Δεν διατέμνονται οι παρασπονδυλικοί μύες γιατί αυτό οδηγεί σε σημαντική αιμορραγία χωρίς κανένα χειρουργικό όφελος.
 • Με την βοήθεια ειδικών εργαλείων γίνεται υποπεριοστική αποκόλληση των παρασπονδυλικών μυών από τις ακανθώδεις αποφύσεις και τα πέταλα των σπονδύλων και τοποθετείται σύστημα αυτόματων διαστολέων για να διατηρηθεί η προς τα έξω παρεκτόπιση των εν λόγω μυών.
 • Το όριο της προς τα έξω αποκόλλησης των μυών για μια μεμονωμένη πεταλεκτομή είναι τα συμπλέγματα των αρθρικών αποφύσεων εκατέρωθεν.  Σε περιπτώσεις που επιθυμούμε αρθρόδεση και τοποθέτηση συστημάτων σπονδυλοδεσίας, η αποκόλληση πρέπει να προχωρήσει πιο πλάγια.
 • Στις περιπτώσεις αυτές αναγνωρίζουμε την βάση της άνω αρθρικής απόφυσης και αποκολλούμε τους ιστούς επί τα εκτός της κάτω και πλάγιας επιφάνειάς της, μεχρι να αποκαλυφθεί η βάση της εγκάρσιας απόφυσης.
 • Ακολουθεί αφαίρεση των ακανθωδών αποφύσεων στα επίπεδα που επιθυμούμε την αποσυμπίεση με ειδική οστεοψαλίδα, προσέχοντας να μην τραυματίσουμε το οπίσθιο τοίχωμα του νωτιαίου σάκου ο οποίος σε περιπτώσεις οσφυϊκής στένωσης μπορεί να λεπτυσμένος και σε άμεση επαφή με το τοίχωμα του πετάλου. Τρώση της μήνιγγας οδηγεί σε μια σημαντική επιπλοκή που ονομάζεται διαφυγή εγκεφαλονωτιαίου υγρού.
 • Ο ωχρός σύνδεσμος αποκολλάται από την οπίσθια επιφάνεια των πετάλων με ειδικό εργαλείο.
 • Αρχίζει η πεταλεκτομή με ειδικό οστεοτόμο και τον σχηματισμό μιας αύλακας στην κεντρική μοίρα του πετάλου. Σε αρκετές περιπτώσεις αφαιρείται μαζί με το οστό και ο ωχρός σύνδεσμος, αφού αυτός πρώτα αποκολληθεί από την υποκείμενη μήνιγγα.
 • Η πεταλεκτομή που έχει ήδη πραγματοποιηθεί προκαλεί μόνο μια κεντρική αποσυμπίεση του νωτιαίου σάκου η οποία σε ασθενείς με σοβαρή οσφυϊκή στένωση δεν είναι επαρκής και απαιτείται περαιτέρω πλάγια αποσυμπίεση που αγγίζει τα όρια των αρθρικών αποφύσεων.
 • Διαχωρίζουμε πάλι τον ωχρό σύνδεσμο από την σκληρά μήνιγγα πριν συνεχίσουμε την πεταλεκτομή προς τα πλάγια για να αποφύγουμε τραυματισμό της μήνιγγας και των νευρικών ριζών. Εάν προκειται να αφαιρέσουμε τμήμα των αρθρικών αποφύσεων, πρέπει να θυμόμαστε ότι μπορούμε να αφαιρέσουμε μόνο το 1/3 – ½ αυτών χωρίς να προκαλέσουμε μετεγχειρητική αστάθεια.

Comments are closed.