ΟΣΦΥΙΚΗ ΠΕΤΑΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

 

Οι πολλαπλές πεταλεκτομές στην σπονδυλική στήλη του αναπτυσσόμενου παιδιού προκαλούν μακροπρόθεσμες επιπλοκές που σχετίζονται με την αστάθεια της ΣΣ ενώ έχει αποδειχθεί ότι η ολική ανακατασκευή των οπισθίων δομικών στοιχείων της σπονδυλικής στήλης είναι απαραίτητη μετά από επεμβάσεις στην παιδική ΣΣ.

       Εκτός από την διατήρηση των οπισθίων στοιχείων της ΣΣ, η πεταλοπλαστική αποτρέπει την μετεγχειρητική ανάπτυξη συμφύσεων στον επισκληρίδιο χώρο, την μετεγχειρητική αστάθεια, την ανάπτυξη υπεξαρθρήματος και κυφωτικής παραμόρφωσης. Εχει επίσης αναφερθεί η χρησιμότητα της πεταλοπλαστικής στην ανακατασκευή των πετάλων των σπονδύλων μετά από επεμβάσεις για αφαίρεση όγκων του νωτιαίου μυελού και της ιππουρίδας.

Χειρουργική τεχνική.

 • Η τοποθέτηση του αρρώστου και η προσπέλαση μέχρι την αποκάλυψη των πετάλων των σπονδύλων γίνεται όπως περιγράφεται στην κλασσική πεταλεκτομή.
 • Η πεταλοπλαστική στην συνέχεια μπορεί να γίνει με διάφορες μεθόδους:

 • Ο μεσακάνθιος σύνδεσμος διατέμνεται στο ανώτερο και στο κατώτερο όριο της σχεδιαζόμενης αποσυμπίεσης, ενώ προσπαθούμε να διατηρήσουμε σε αυτά τα σημεία τον ωχρό σύνδεσμο.
 • Ένας οστεοτόμος χρησιμοποιείται για να λεπτύνει το πέταλο, σχηματίζοντας μια αύλακα σε αυτό, ένθεν και ένθεν της μέσης γραμμής, ακριβώς επί τα εντός των αρθρικών αποφύσεων.
 • Στην συνέχεια διατέμνεται με τον οστεοτόμο το έσω πέταλο του φλοιού του οστικού πετάλου και αποκαλύπτεται ο ωχρός σύνδεσμος εκατέρωθεν της μέσης γραμμής.
 • Οι ακανθώδεις αποφύσεις ανασηκώνονται για να κινητοποιηθεί το κομμάτι της πεταλοπλαστικής  και ο υποκείμενος ωχρός σύνδεσμος διατέμνεται.
 • Το σύμπλεγμα πετάλου – ακανθωδών αποφύσεων – ωχρού συνδέσμου απομακρύνεται ενώ αποκαλύπτεται ο υποκείμενος νωτιαίος σωλήνας.

Πεταλοπλαστική επέκταση της διαμέτρου του σπονδυλικού σωλήνα ( expansion laminoplasty )

v  Xρησιμοποιείται σε περιπτώσεις οσφυϊκής στένωσης για να αυξηθούν οι διαστάσεις του νωτιαίου καναλιού.

v  Ενας απλός τρόπος να επιτευχθεί αυτό είναι με την χρήση της τεχνικής που προσομοιάζει με  << ανοιχτό βιβλίο >>.η τεχνική έχει ως εξής:

 • Μετά την παρασκευή των ακανθωδών αποφύσεων και των πετάλων, δημιουργούνται αύλακες στα πλάγια όρια των πετάλων και κατά μήκος της μέσης γραμμής, διαιρώντας τις ακανθώδεις αποφύσεις, με χρήση οστεοτόμου.
 • Ο ωχρός σύνδεσμος διατέμνεται στο ανώτερο και το κατώτερο όριο της πεταλοπλαστικής ενώ η αύλακα που δημιουργείται στην μέση γραμμή συνεχίζεται και διατέμνει τον ωχρό σύνδεσμο.
 • Τα οστικά τρήματα από τις διαιρεθείσες ακανθώδεις αποφύσεις τοποθετούνται στις πλάγιες αύλακες που δημιουργήθηκαν και τα διαιρεμένα πέταλα αναδιπλώνονται προς τα έξω αμφοτερόπλευρα και συγκρατώνται στην θέση τους με την τοποθέτηση ραφών που συγκρατούν τον υποκείμενο ωχρό στους παρασπονδυλικούς μύες.

Μια άλλη τεχνική είναι η εξής ( τεχνική δίκην ανοιχτής πόρτας ):

 • Δημιουργείται στην μια πλευρά του πετάλου, ετερόπλευρα, μια αύλακα, ενώ πραγματοποιείται μια πλήρης διατομή του πετάλου στην αντίθετη πλευρά.
 • Δεν αφαιρούνται οι ακανθώδεις αποφύσεις.
 • Ο ωχρός σύνδεσμος διατέμνεται στην περιοχή όπου έχει δημιουργηθεί στο πέταλο η οστική αύλακα.
 • Ήπια πίεση εφαρμόζεται στην αντίθετη πλευρά της ακανθώδους απόφυσης για να ενισχύσει το άνοιγμα που δημιουργείται, με τρόπο παρόμοιο με μια πόρτα που ανοίγει.
 • Ακολουθεί αφαίρεση των μαλακών μορίων και του φλοιού του οστού στην πλευρά που λειτουργεί όπως ο άξονας περιστροφής της πόρτας ( << μεντεσές >> ) και στην ομοπλευρη αύλακα που έχει χαραχθεί στο πέταλο τοποθετούνται οστικά μοσχεύματα.
 • Ράμματα τοποθετούνται στην βάση των ακανθωδών αποφύσεων και σταθεροποιούνται στους αρθρικούς θυλάκους των σύστοιχων αρθρικών αποφύσεων, προκαλώντας την έκπτυξη των διαστάσεων του νωτιαίου καναλιού.

                   Στο τέλος όλων αυτών των επεμβάσεων διανοίγονται τρύπες στις ακανθώδεις αποφύσεις των σπονδύλων που βρίσκονται στο άνω και στο κάτω όριο της πεταλοπλαστικής.

                   Επίσης ανοίγονται οπές και στα πέταλα των σπονδύλων, ένθεν και ένθεν της μέσης γραμμής.

                   Σε περιπτώσεις που τα πέταλα είχαν αφαιρεθεί, όπως σε αφαίρεση όγκου από τον νωτιαίο σωλήνα, τα πέταλα μπορούν να συνδεθούν με ραφές με τις αρθρικές αποφύσεις πριν γίνει η συρραφή των μυών.

                   Αναφέρεται επίσης ότι ένας πιο σύγχρονος τρόπος επανασύνδεσης των πετάλων είναι με πλάκες και βίδες τιτανίου αντί για ράμματα.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Yu¨ cesoy K, Crawford NR (2000) Increase in spinal canal area after inverse laminoplasty an anatomical study. Spine 25:2771–2776.

Asazuma T, Yamagishi M, Sato M, Ichimura S, Fujikawa K (2003) Vertebral arch reconstruction on 90-degree rotational laminoplasty after removal of spinal cord and cauda equina tumors. Acta Neurochir (Wien) 145:495–500.

Shikata J, Yamamuro T, Shimizu K,

Saito T (1990) Combined laminoplasty and posterolateral fusion for spinal canal surgery in children and adolescents. Clin Orthop Relate Res259s:92–99.

Comments are closed.