Παθήσεις Εγκεφάλου

-A-

Αγγειακές Δυσπλασίες παιδικής ηλικίας
Αδένωμα
Αισθησιονευροβλάστωμα
Αιμαγγειοπερικύτωμα
Ακουστικό Νευρίνωμα (Αιθουσιαίο Σβάνωμμα)
Ακρομεγαλία (Μεγαλακρία)
Αστροκύττωμα
Ανευρύσματα
Αποφρακτικός Υδροκέφαλος
Αραχνοειδής Κύστη
Αρτηριοφλεβικά Συρίγγια
Αρτηριοφλεβικές Δυσπλασίες
Aχονδροπλασία

-Γ-

Γλοιώματα Εγκεφαλικού Στελέχους
Γλοιώματα Εγκεφαλικού Στελέχους σε Παιδιά
Γλοίωμα Οπτικού Νεύρου
Γλοίωμα Οπτικού Νεύρου της Παιδικής Ηλικίας
Γιγαντοκυτταρικοί όγκοι
Γλοιώματα

-Δ-

Δευτεροπαθείς Κεφαλαλγίες
Δυσπλασία Arnold-Chiari τύπου Ι και II
Δυσεμβρυοβλαστικοί Νευροεπιθηλιακοί Όγκοι

-E-

Εγκεφαλοκήλες
Εγκεφαλικό Επεισόδιο
Εγκεφαλικό Επεισόδιο της παιδικής ηλικίας
Επενδύμωμα
Επιληψία
Επιληψία στα παιδιά
Εστιακές Επιληπτικές Κρίσεις

-Η-

Ημιμεγαλεγκεφαλία

-I-

Ιδιοπαθής Ενδοκράνια Υπέρταση
Ιδιοπαθής Τρόμος
Ινιδιακό Αστροκύττωμα (σε παιδιά)
Ινώδης Δυσπλασία (των οστών )

-Κ-

Κακοήθεις Όγκοι των Νευρικών Ελύτρων
Κεφαλαλγία λόγω Ενδοκράνιας Υπότασης
Κρανιοπροσωπικά Σύνδρομα
Κρανιοφαρυγγίωμα
Kρανιοσυνόστωση
Κύστεις του Θυλάκου του Rathke

-M-

Μεταστατικοί Εγκεφαλικοί Όγκοι
Μηνιγγιώματα της Κυρτότητος του Εγκεφάλου
Μηνιγγιώματα
Μη ραγέντα Ανευρύσματα Εγκεφάλου
Μεικτά Γλοιώματα
Μυελοβλάστωμα

-N-

Νευραλγία Τριδύμου
Νευροϊνωμα
Νευροϊνωμάτωση τύπου Ι
Νευροϊνωμάτωση τύπου ΙΙ
Νευροϊνωμα της βάσης του Κρανίου
Νόσος Parkinson
Νόσος Moyamoya

-O-

Ογκοι Εγκεφάλου
Ογκοι της Υπόφυσης
Όγκοι της βάσης του Κρανίου
Ογκοι από Αρχέγονα Γεννητικά Κύτταρα
Ογκοι Εγκεφάλου σε παιδιά
Ογκοι του Χοριοειδούς Πλέγματος
Όγκοι της κορυφής της Πυραμίδας του Λιθοειδούς
Όγκοι Νωτιαίου Μυελού σε Παιδιά
Οσφρητικό Νευροβλάστωμα
Ολιγοδενδρογλοίωμα
Οστέωμα

-Π-

Παιδικός Υδροκέφαλος
Πιλοκυτταρικό Αστροκύττωμα της Παιδικής Ηλικίας
Προλακτίνωμα
Πτώση του Άκρου Ποδός 

-Ρ-

Ραγέντα Ανευρύσματα Εγκεφάλου

-Σ-

Σβάνωμμα
Σύνδρομο Chusing
Σηραγγώδεις Δυσπλασίες
Σκελετικές Δυσπλασίες
Συγγενείς Δυσπλασίες του Εγκεφάλου
Σύνδρομο Sturge Weber

-T-

Τραυματική Βλάβη του Εγκεφάλου  στα Παιδιά

-Υ-

Υδροκέφαλος
Υδροκέφαλος Φυσιολογικής Πίεσης
Υπερπλολακτιναιμία

-Χ-

Χόνδρωμα
Χονδροσάρκωμα
Χόρδωμα

-Ψ-

Ψευδοόγκος Εγκεφάλου

Ψευδοόγκος Εγκεφάλου (Ιδιοπαθής ενδροκράνια πίεση)