ΠΙΛΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΑΣΤΡΟΚΥΤΤΩΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Τι είναι το Πιλοκυτταρικό Αστροκύττωμα Παιδικής Ηλικίας;

Είναι ένας βραδέως εξελισσόμενος όγκος (σταδίου Ι) και είναι ο πιο συχνός πρωτοπαθής όγκος εγκεφάλου των παιδιών. Είναι κυστικός όγκος, πλήρης εγκεφαλονωτιαίου υγρού, και εντοπίζεται κυρίως στην παρεγκεφαλίδα. Η χειρουργική του εξαίρεση είναι η μόνη απαιτούμενη θεραπεία.

Bιβλιογραφία.

1)      Μamelak et al. Treatment options and prognosis for multicentric juvenile pilocytic astrocytoma. J Neurosurgery 1994 (81) 24 – 30.

2)      Ilgren et al. Cerebellar astocytomas. Clinical characteristics and prognostic indices. J Neurooncol 1987 (4) 293 – 308.

3)      Cambpell et al. Cerebellar astocytomas in children . J Neurooncol  1996 (28) 223 – 231.

Comments are closed.