Πλάγια οσφυϊκή μεσοσωμάτια σπονδυλοδεσία

 

Η προσπέλαση της πρόσθιας επιφάνειας των σπονδυλικών σωμάτων της οσφύος ( Ο2 – Ο5 ) επιτυγχάνεται καλύτερα με την οπισθοπριτοναϊκή προσπέλαση. Παρέχει άριστη ορατότητα και προσβασιμότητα στις δομές της πρόσθιας κολώνας της σπονδυλικής στήλης με ελάχιστους χειρισμούς σε νευρικές δομές.

 

Ποιες είναι οι ενδείξεις της;

 • Αντιμετώπιση οποιασδήποτε πρόσθιας παθολογίας της ΣΣ ( π.χ λοιμώξεις, όγκοι, εκφυλιστική νόσος ).
 • Οπισθοπεριτοναϊκή σωματεκτομή
 • Οπισθοπεριτοναϊκή δισκεκτομή
 • Πρόσθιες συμπιεστικές βλάβες με σημαντική οστική συμμετοχή που προκαλείται από νεοπλασίες, συμπιεστικά και εκρηκτικά κατάγματα.
 • Διόρθωση παραμορφώσεων της  ΣΣ με απελευθέρωση πρόσθιων οστικών δομών.

 

Πως γίνεται η επέμβαση ;

Ο ασθενής τοποθετείται σε ύπτια θέση με ανύψωση του ιερού οστού για να απωθηθούν προς τα άνω τα όργανα της κοιλιάς.
Χρησιμοποιείται μια παράμεση ή μέση τομή η οποία είναι υπερομφάλιος αν η παθολογία εντοπίζεται πάνω από το ύψος του Ο4 σπονδύλου ή υπομφάλιος αν η παθολογία εντοπίζεται κάτω από το ύψος του Ο4.
Ο στόχος είναι να επιτευχθεί μια ευρεία πρόσθια αποκάλυψη των σπονδυλικών σωμάτων με ταυτόχρονη αποφυγή της διατομής των μυών του πρόσθιου κοιλιακού τοιχώματος.
Εισερχόμαστε στην θήκη του ορθού κοιλιακού, οι μύες απωθούνται, η εγκάρσια περιτονία αποκαλύπτεται και διατέμνεται, και εισερχόμαστε στο πλάνο αποκόλλησης του οπισθοπεριτοναϊκού χώρου.
Όταν η αποκόλληση γίνεται προς την ανώτερη οσφυϊκή περιοχή, μπορεί να χρειασθεί να αποκολληθεί το αριστερό σκέλος του διαφράγματος από τον πρόσθιο επιμήκη σύνδεσμο στο ύψος του Ο2 σπονδύλου.
Όλοι οι προσπονδυλικοί ιστοί αποκολλούνται μαζί και απωθούνται προς την αντίθετη πλευρά.
Αναγνωρίζεται το επιθυμητό επίπεδο της ΣΣ με την βοήθεια της ακτινοσκόπησης.
Ο μεσοσπονδύλιος δίσκος διατέμνεται με νυστέρι ή οστεοτόμο και αφαιρείται μπροστά από τον οπίσθιο επιμήκη σύνδεσμο ενώ με την βοήθεια φρέζας διευρύνεται η δισκεκτομή προς τα πίσω, γεγονός που διευκολύνει την αφαίρεση των τελευταίων τεμαχίων του δίσκου μπροστά από το νωτιαίο κανάλι.
Ο οπίσθιος επιμήκης σύνδεσμος αφαιρείται σε όλο το εύρος του νωτιαίου καναλιού για να επιτευχθεί πλήρης αποσυμπίεση.

Μετά ακολουθεί η σπονδυλοδεσία με την χρήση συστήματος βιδών και ράβδων που προσφέρει τα κάτωθι πλεονεκτήματα:

  • Άμεση μετεγχειρητική σταθεροποίηση.
  • Αυξημένα ποσοστά αρθρόδεσης.
  • Διατήρηση φυσιολογικού μεσοσπονδύλιου ύψους και διαυχενικής απόστασης μέχρις ότου επιτευχθεί αρθρόδεση.

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Comments are closed.