Προϊερά Οσφυϊκή Μεσοσωμάτια Σπονδυλοδεσία

 

Εφαρμόζεται μια μικρή ανοιχτή διαπεριτοναϊκή προσπέλαση με την τομή να διέρχεται δια των υποδορίων ιστών, των περιτονιών και του περιτοναίου.
· Τα όργανα της κοιλίας απωθούνται προς τα πάνω με ένα αυτόματο άγκιστρο ενώ αναγνωρίζεται το οπίσθιο περιτόναιο.
Η είσοδος στον οπισθοπεριτοναϊκό χώρο επιτυγχάνεται με μια διατομή κατά την μέση γραμμή του οπισθίου περιτοναίου με προς τα κάτω επέκταση αυτής μετά τον αορτικό διχασμό, ακολουθώντας την πορεία των δεξιών κοινών λαγονίων αγγείων. Προσοχή χρειάζεται για να αποφύγουμε τρώση των ουρητήρων.
· Οι προσπονδυλικοί ιστοί, περιλαμβανομένου του υπογαστρίου πλέγματος, αναγνωρίζονται και κινητοποιούνται προς τα πλάγια.
· Η μέση ιερή αρτηρία και φλέβα απολινώνονται και διατέμνονται. Προσοχή πρέπει να επιδειχθεί στην αποφυγή τραυματισμού της σπονδυλικής αλύσου
Τα επόμενα βήματα της προσπέλασης γίνονται όπως και στην προηγούμενη τεχνική.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Comments are closed.