Σβανώματα περιφερικών νεύρων – Σβανωμάτωση

Τα σβανώματα είναι όγκοι που αναπτύσσονται από κύτταρα που περιβάλλουν τους νευρώνες των περιφερικών νεύρων. Η σβανωμάτωση είναι μια σπάνια γενετική διαταραχή που οδηγεί στην ανάπτυξη όγκων που καλούνται σβανώματα και παρατηρείται κυρίως σε ασθενείς άνω των 30 ετών. Μπορεί να προκαλέσει σοβαρό, δυσλειτουργικό πόνο και νευρολογική δυσλειτουργία.

Για περισσότερες πληροφορίες οι αναγνώστες παραπέμπονται στην ενότητα :όγκοι περιφερικών νεύρων.

Βιβλιογραφία.

 

Comments are closed.