ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΗ ΒΙΟΨΙΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ

 

Εισαγωγή στην Στερεοτακτική Βιοψία Εγκεφάλου

Η Στερεοτακτική Νευροχειρουργική  προϋποθέτει την χαρτογράφηση του Εγκεφάλου σε ένα 3διάστατο σύστημα συντεταγμένων . Με την βοήθεια Μαγνητικής ή Αξονικής Τομογραφίας καθώς και 3διάστατων υπολογιστικών μηχανημάτων διεγχειρητικής νευροπλοήγησης (κάτι σαν ιατρικό  GPS), οι νευροχειρουργοί είναι ικανοί να στοχεύσουν με ακρίβεια οποιαδήποτε περιοχή του εγκεφάλου .

Η Στερεοτακτική Βιοψία Εγκεφάλου είναι μια ελάχιστα παρεμβατική διαδικασία η οποία χρησιμοποιεί την παραπάνω τεχνολογία για να ληφθούν δείγματα εγκεφαλικού ιστού για διαγνωστικούς λόγους.

Πότε χρησιμοποιείται;

Η διαδικασία αυτή χρησιμοποιείται από τους Νευροχειρουργούς για να λάβουν δείγματα ιστού απο περιοχές του εγκεφάλου οι οποίες είναι ύποπτες για όγκους ή φλεγμονές. Οι κυριότερες ενδείξεις για την Στερεοτακτική βιοψία είναι εν τω βάθει βλάβες, πολλαπλές βλάβες ή βλάβες σε ασθενή που δεν είναι υποψήφιος για χειρουργική επέμβαση ή δεν μπορεί να υποβληθεί σε γενική αναισθησία.

Πως γίνεται;

Την ημέρα της παρέμβασης ο ασθενής υποβάλλεται σε μία Μαγνητική ή Αξονική Τομογραφία Εγκεφάλου με ειδικό πρωτόκολλο .

Στην χειρουργική αίθουσα ο ασθενής υποβάλλεται είτε σε γενική αναισθησία είτε σε ελαφρά μέθη.

Μία περιοχή στο μέγεθος ενός γραμματοσήμου ξυρίζεται και αποστειρώνεται για να προληφθεί φλεγμονή.

Μιά τομή μερικών χιλιοστών πραγματοποιείται στο δέρμα του κρανίου και μιά μικρή τρύπα διενεργείται στο κρανίο.

Μία λεπτή βελόνα βιοψίας εισάγεται με ακρίβεια στον εγκέφαλο με την βοήθεια των συντεταγμένων που έχουν ληφθεί από τον υπολογιστικό σταθμό εργασίας  .

Τα δείγματα εν συνεχεία στέλνονται στον Παθολογοανατόμο για  εξέταση

Μετά την επέμβαση;

Με την επιστροφή στο δωμάτιο σας θα πρέπει να αισθάνεστε φυσιολογικά. Μερικοί ασθενείς μπορεί να έχουν μια μικρή ή μέτρια κεφαλαλγία το απόγευμα της επέμβασης.

Οι ασθενείς παραμένουν για μερικές ώρες στο νοσοκομείο για παρακολούθηση και συνήθως πηγαίνουν στο σπίτι τους την ίδια ημέρα ή το επόμενο πρωί .

Υπάρχουν Κίνδυνοι;

Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την Στερεοτακτική Βιοψία Εγκεφάλου είναι ελάχιστοι. Ο κύριος κίνδυνος είναι αιμορραγία ή οίδημα εγκεφάλου σε ποσοστό περίπου 1% .

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Intraoperative localization using an armless, frameless stereotactic wand Technical note. Gene H. Barnett,et al. Journal of Neurosurgery March 1993 78 (3) 510-514.

Γράφτηκε από

Comments are closed.