Συμμετοχή σε Ελληνικά Συνέδρια

2012
26ο Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό Συνέδριο. Διοργάνωση της Ελληνικής Νευροχειρουργικής Εταιρείας, Θεσσαλονίκη

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης. Διοργάνωση της Ελληνικής Εταιρείας Σπονδυλικής Στήλης, Θεσσαλονίκη

2011
25ο Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό Συνέδριο. Διοργάνωση της Ελληνικής Νευροχειρουργικής Εταιρείας, Αθήνα.

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης. Διοργάνωση της Ελληνικής Εταιρείας Σπονδυλικής Στήλης. Πάφος, Κύπρος.

2010
4ο Συμπόσιο Επείγουσας Ιατρικής – Λοιμώξεις. Διοργάνωση ΜΕΘ του Νοσοκομείου Άρτας. 21 μόρια (CME credits hours) Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS. Άρτα.

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης. Διοργάνωση της Ελληνικής Εταιρείας Σπονδυλικής Στήλης. Πάφος, Κύπρος.

2009
23ο Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό Συνέδριο. Διοργάνωση της Ελληνικής Νευροχειρουργικής Εταιρείας. Αθήνα.

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης. Διοργάνωση της Ελληνικής Εταιρείας Σπονδυλικής Στήλης. Αθήνα.

1ο Συμπόσιο Ελάχιστα Επεμβατικών και Χειρουργικών Τεχνικών και Θεραπειών Σ.Σ. Διοργάνωση Νευροχειρουργική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Άρτας. 21 μόρια (CME credits hours) Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS. Άρτα.

2008
3ο Συμπόσιο Επείγουσας Ιατρικής «Αντιμετώπιση πολυτραυματία & Ασφαλής διακομιδή βαρέως πάσχοντα». Διοργάνωση Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Γ.Ν.Άρτας υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας, Ελληνικής Εταιρείας Τραύματος, της Ιατρικής Εταιρείας Άρτας και του Ιατρικού Συλλόγου Άρτας. Πρέπει να σημειωθεί ότι το συνέδριο χορηγεί 11 Μόρια (CME credits hours) Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS. Άρτα. Ελλάδα.

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης «Εκφυλιστικές Παθήσεις της Σπονδυλικής Στήλης». Διοργάνωση Ελληνική Εταιρεία Σπονδυλικής Στήλης. Πρέπει να σημειωθεί ότι το συνέδριο χορηγεί 15 Μόρια (CME credits hours) Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS. Κασσάνδρα Χαλκιδικής. Ελλάδα.

22ο Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό Συνέδριο. Διοργάνωση Ελληνική Νευροχειρουργική Εταιρεία. Πρέπει να σημειωθεί ότι το συνέδριο χορηγεί μόρια (CME credits hours) Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS. Αθήνα. Ελλάδα.

2007
21ο Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό Συνέδριο. Διοργάνωση Ελληνική Νευροχειρουργική Εταιρεία. Πρέπει να σημειωθεί ότι το συνέδριο χορηγεί 9 μόρια (CME credits hours) Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS Ρόδος. Ελλάδα.

33ο Ετήσιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης «Ν.Γιαννέστρας – Π. Σμυρνής». Διοργάνωση Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής & Τραυματολογίας: Τμήμα Παθήσεων Σπονδυλικής Στήλης. Μύκονος. Ελλάδα.

Σύγχρονες Διαστάσεις – Εξελίξεις & Προοπτικές στην Πρόκληση Αναίμακτης Αντιμετώπισης της Σπονδυλικής Στήλης. Διοργάνωση Ορθοπαιδικής Κλινικής Γ.Ν.Έδεσσας. Υπό την Αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Πέλλας. Έδεσσα. Ελλάδα.

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης. Διοργάνωση Ελληνική Εταιρεία Σπονδυλικής Στήλης. Αθήνα. Ελλάδα

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιοχικής Αναισθησίας, Θεραπείας Πόνου & Παρηγορητικής Αγωγής. Διοργάνωση. Πρέπει να σημειωθεί ότι το συνέδριο χορηγεί 15 Μόρια (CME credits hours) Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS.Ιωάννινα. Ελλάδα.

11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας. Διοργάνωση Ελληνική Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας. Πρέπει να σημειωθεί ότι το συνέδριο χορηγεί 23 Μόρια (CME credits hours) Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS.Αθήνα. Ελλάδα.

2006
Δίκτυα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην Κοινότητα. Διοργάνωση Δ.Υ.ΠΕ. Ηπείρου. Το συνέδριο ήταν υπό την αιγίδα της αυτού Εξοχότητος του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κυρίου Κάρολου Παπούλια. Ασπράγγελοι Ιωαννίνων. Ελλάδα.
32ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο. Διοργάνωση Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, Ελλάδα.
32ο Ετήσιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης «Ν.Γιαννέστρας – Π. Σμυρνής». Διοργάνωση Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής & Τραυματολογίας: Τμήμα Παθήσεων Σπονδυλικής Στήλης. Λουτρά Κυλλήνης. Ελλάδα.
20ο Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό Συνέδριο. Διοργάνωση Ελληνική Νευροχειρουργική Εταιρεία. Πρέπει να σημειωθεί ότι το συνέδριο χορηγεί 18 μόρια (CME credits hours) Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS Χαλκιδική. Ελλάδα.

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πόνου. Διοργάνωση Ελληνική Εταιρεία Αλγολογίας. Χανιά. Ελλάδα.

2ο Συμπόσιο Επείγουσας Ιατρικής- Αντιμετώπιση ασθενούς που η ζωή του βρίσκεται σε σοβαρό κίνδυνο. Διοργάνωση Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Γ.Ν.Άρτας και Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας, της Ιατρικής Εταιρείας Άρτας και του Ιατρικού Συλλόγου Άρτας.

21ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων. Διοργάνωση Διεύθυνση Υγιειονομικού / ΓΕΣ, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

2005
19ο Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό Συνέδριο. Διοργάνωση Ελληνική Νευροχειρουργική Εταιρεία. Αθήνα. Ελλάδα.

16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναισθησιολογίας. Διοργάνωση Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία. Μύκονος. Ελλάδα.

61o Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο. Διοργάνωση Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής & Τραυματολογίας με τη συμμετοχή της British Trauma Society. Αθήνα , Ελλάδα.

31ο Ετήσιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης «Ν.Γιαννέστρας – Π. Σμυρνής». Διοργάνωση Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής & Τραυματολογίας: Τμήμα Παθήσεων Σπονδυλικής Στήλης. Χανιά. Ελλάδα. «Οστεοπόρωση-Νεώτερες Εξελίξεις». Διοργάνωση από την Κλινική Ορθοπαιδικής – Τραυματολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης. Αθήνα. Ελλάδα.

2004
18ο Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό Συνέδριο. Διοργάνωση Ελληνική Νευροχειρουργική Εταιρεία με επίσημη συμμετοχή της Ελληνικής Αναισθησιολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας. Πάτρα. Ελλάδα.

2001

15ο Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό Συνέδριο. Διοργάνωση Ελληνική Νευροχειρουργική Εταιρεία. Κως. Ελλάδα

27ο Ετήσιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης «Ν.Γιαννέστρας – Π. Σμυρνής». Διοργάνωση Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής & Τραυματολογίας: Τμήμα Παθήσεων Σπονδυλικής Στήλης με επίσημη συμμετοχή της Israel Spine Society και της Ελληνικής Νευροχειρουργικής Εταιρείας. Αθήνα. Ελλάδα.

1998
12ο Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό Συνέδριο. Διοργάνωση Ελληνική Νευροχειρουργική Εταιρεία. Δελφοί. Ελλάδα.

1997
11ο Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό Συνέδριο. Διοργάνωση Ελληνική Νευροχειρουργική Εταιρεία. Αθήνα. Ελλάδα.

23ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο. Διοργάνωση Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. Αθήνα. Ελλάδα.

1995
9ο Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό Συνέδριο. Διοργάνωση Ελληνική Νευροχειρουργική Εταιρεία. Θεσσαλονίκη. Ελλάδα.

1994
15ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων. Διοργάνωση Διεύθυνση Υγιειονομικού / ΓΕΣ. Θεσσαλονίκη . Ελλάδα.

1993
7ο Πανελλήνιο Νευροχειρουργικό Συνέδριο. Διοργάνωση Ελληνική Νευροχειρουργική Εταιρεία. Αθήνα. Ελλάδα.

9η Νευροχειρουργική Ημερίδα. Διοργάνωση Ελληνική Νευροχειρουργική Εταιρεία. Αθήνα. Ελλάδα.

1992
14ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων. Διοργάνωση Διεύθυνση Υγιειονομικού / ΓΕΣ. Θεσσαλονίκη . Ελλάδα.

Comments are closed.