Τυπικό Προσωπικό Άλγος

Τι ορίζουμε ως άτυπο προσωπικό άλγος;

Είναι ένα σύνδρομο πόνου του προσώπου που μοιράζεται ορισμένα κλινικά χαρακτηριστικά με την νευραλγία του τριδύμου. Ο πόνος μπορεί να είναι διαφορετικός ( συνήθως μεγαλύτερης διάρκειας, δηλαδή λεπτά, ώρες ή συνεχόμενος ) και με χαρακτήρες που τον κατατάσσουν ωε βύθιο, διαξιφιστικό, καυσαλγικό και ενίοτε οξύ. Ενίοτε ο πόνος μπορεί να επιδεινώνεται από επεμβάσεις στους παραρίνιους κόλπους, από οδοντιατρικές θεραπείες ή τραύμα του προσώπου. Μπορεί επίσης να σχετίζεται με τραυματισμό σε ένα μικρό κλάδο ενός από τους τρεις μείζονες κλάδους του τριδύμου νεύρου.

Πως αντιμετωπίζεται;

Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και αντιμετωπίζεται μεμονωμένα. Ορισμένοι ασθενείς ανταποκρίνονται καλά στην φαρμακευτική αγωγή, ενώ άλλοι σε τοπικούς αποκλεισμούς νεύρων. Γενικά, η χειρουργική θεραπεία δεν έχει εδώ τόσο καλά αποτελέσματα όσο στην αντιμετώπιση της νευραλγίας του τριδύμου. Άλλες σπάνια εφαρμοζόμενες θεραπείες αφορούν τον ερεθισμό του κινητικού φλοιού ή την κατευθυνόμενη υπό αξονικό τομογράφο διαδερμική διατομή του πυρήνα ή της δεσμίδας του τριδύμου (TR-NC) που ενίοτε είναι αποτελεσματικές.

Βιβλιογραφία.

Γράφτηκε από

Comments are closed.