ΥΠΑΡΑΧΝΟΕΙΔΗΣ ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΓΧΥΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Η συνεχής υπαραχνοειδής έγχυση δραστικών φαρμάκων είναι μια τεχνική νευροτροποποίησης. Ο όρος νευροτροποποίηση αναφέρεται σε θεραπείες οι οποίες μέσω ηλεκτρικής ή χημικής μεταβολής της μετάδοσης ενός σήματος στο νευρικό σύστημα, διεγείρουν, αναστέλλουν ή συντονίζουν τη δραστηριότητα των νευρώνων ή των νευρωνικών δικτύων.

 Σε ποιον ανεφέρονται οι τεχνικές νευροτροποποίησης;

 Οι θεραπείες νευροτροποποίησης αναφέρονται σε κατάλληλα επιλεγμένους ασθενείς με χρόνιο πόνο, οι οποίοι:

•δεν μπορούν να ανακουφιστούν επαρκώς με φαρμακευτική αγωγή ή με άλλες λιγότερο επεμβατικές μεθόδους,

• εμφανίζουν σημαντικές παρενέργειες από τη λήψη φαρμάκων

• σε ασθενείς στους οποίους η χειρουργική επέμβαση αντενδείκνυται ή δεν αναμένεται να έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα

• σε ασθενείς στους οποίους ο πόνος εμμένει μετά από χειρουργική επέμβαση

Πρόκειται για αντιστρεπτές θεραπείες, οι οποίες εφαρμόζονται μετά από δοκιμαστική περίοδο κατά την οποία ο ασθενής έχει παρατηρήσει σημαντική ανακούφιση από τον πόνο.

 

Comments are closed.