AΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΟΥΣ ΓΑΓΓΛΙΟΥ

Γενικά

Το συμπαθητικό νευρικό σύστημα ελέγχει άμεσα μη συνειδητές ανθρώπινες ομοιοστατικές λειτουργίες και έχει κύριο ρόλο στην παθοφυσιολογία του σπλαχνικού, νευροπαθητικού και αγγειακής αιτιολογίας πόνο. Πόνος με την συνδρομή του συμπαθητικού παρατηρείται σε μια ποικιλία αγγειακών παθήσεων που περιλαμβάνουν την αποφρακτική αρτηριακή νόσο, τον σακχαρώδη διαβήτη και τα φλεβικά έλκη  και σε νευροπαθητικές καταστάσεις όπως το σύνδρομο του σύμπλοκου περιοχικού πόνου ( CRPS ), την μεθερπητική νευραλγία και μετά από βλάβες περιφερικών νεύρων. O τύπος I του CRPS ( παλαιότερα γνωστός ως αντανακλαστική συμπαθητική δυστροφία ) παρατηρείται μετά από ένα συμβάν όπως τραυματισμός ή κάκωση με ελάχιστη ή και καθόλου νευρική βλάβη, ενώ ο τύπος ΙΙ ( παλαιότερα γνωστός ως καυσαλγία ) εμπλέκει ως αιτιολογικό παράγοντα τον τραυματισμό νευρικών στοιχείων.

Έχει προταθεί ότι ένας προσωρινός συμπαθητικός αποκλεισμός μπορεί να είναι χρήσιμος στην διάκριση του πόνου στον οποίο εμπλέκεται το συμπαθητικό από τις μορφές του όπου δεν υπάρχει εμπλοκή του συμπαθητικού.

Τι είναι το αστεροειδές γάγγλιο;

Είναι ένα συμπαθητικό γάγγλιο που εντοπίζεται αμφοτερόπλευρα στην βάση του τραχήλου και σχηματίζεται από την συνένωση του κατώτερου αυχενικού γαγγλίου με το πρώτο, ενίοτε και με το δεύτερο, θωρακικό γάγγλιο. Τροφοδοτείται αποκλειστικά από απαγωγές συμπαθητικές νευρικές ίνες που φθάνουν σε αυτό με την συμπαθητική άλυσο που βρίσκεται παρακάτω στην θωρακική μοίρα της ΣΣ.

Ποιες είναι οι ενδείξεις του αποκλεισμού;

 • CRPS Ι, ΙΙ
 • Έρπητας ζωστήρας που αφορά την κεφαλή και τον τράχηλο
 • Ανθεκτική θωρακαλγία ή στηθάγχη
 • Σύνδρομο Raynaud
 • Aποφρακτική αρτηριακή νόσος
 • Αγγειόσπασμος
 • Σκληροίδημα
 • Τραύμα
 • Εμβολική νόσος

Ποιες είναι οι αντενδείξεις;

 • Πρόσφατο έμφραγμα μυοκαρδίου.
 • Ασθενείς που λαμβάνουν αντιπηκτικά φάρμακα.
 • Γλαύκωμα.
 • Προϋπάρχουσα αντίπλευρη πάρεση του φρενικού νεύρου ( μπορεί να επιδεινώσει την αναπνευστική δυσχέρεια ).

 Ποια τεχνική εφαρμόζεται;

Ο ασθενής τοποθετείται σε ύπτια θέση με ελαφρά υπερέκταση του αυχένα και στροφή της κεφαλής στην αντίθετη πλευρά.

Η βελόνα εισάγεται μεταξύ της καρωτίδας και του κρικοειδούς χόνδρου του λάρυγγα με εφαρμογή έλξης προς τα έξω της καρωτίδας και του στερνοκλειδομαστοειδούς.

Εγχύουμε 10 ml διαλύμματος Βουπιβακαϊνης 0,25% μετά από μια δοκιμαστική δόση 0,5 ml.

Ποιος είναι ο ρόλος των ραδιοσυχνοτήτων;

Η εφαρμογή ραδιοσυχνοτήτων με ώσεις, μια παραλλαγή της κλασσικής συνεχούς τεχνικής με ραδιοσυχνότητες, είναι χρήσιμη στην αντιμετώπιση του νευροπαθητικού πόνου. Φαίνεται ότι δρα με την λογική της νευροτροποποίησης, αλλάζοντας την μεταφορά πληροφοριών μέσω του συμπαθητικού, με αποτέλεσμα την πρόκληση αναλγησίας χωρίς να προκαλεί καταστροφή των ιστών ή τις επώδυνες επιπλοκές μετά την χρήση ραδιοσυχνοτήτων, όπως αντιδράσεις του τύπου της νευρίτιδας, κινητικές διαταραχές και πόνο λόγω απονεύρωσης.

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.

Gibbs GF, Drummond PD, Finch PM, Phillips JK. Unravelling the pathophysiology of complex

regional pain syndrome: focus on sympathetically maintained pain. Clin Exp Pharmacol Physiol. 2008;35:717Y724.

M Soledad Cepeda, Daniel B Carr, Joseph Lau. Local anaesthetic sympathetic blockade for

complex regional pain syndrome (Cochrane review), January 2010.

Nicholas H. L.Chua, Kris C.Vissers, Menno E.Sluijter. Pulsed radiofrequency treatment in

interventional pain management: mechanisms and potential indications—a review, Acta Neurochir (2011) 153:763–771.

Comments are closed.