Ενδοδισκική Ηλεκτροθεραπεία (I.D.E.D)

H τεχνική αυτή περιλαμβάνει την έγχυση υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο ενός ηλεκτροδίου με θερμική αντίσταση στο παθολογικό μεσοσπονδύλιο δίσκο μέσω ενός μεταλλικού οδηγού. Η πλευρά από την οποία εισάγεται το ηλεκτρόδιο είναι αντίθετη από την πλευρά που ο ασθενής αναφέρει τα συμπτώματα. Η θεραπεία στηρίζεται στην καυτηρίαση με χρήση ραδιοσυχνοτήτων του ινώδους δακτυλίου με ένα ελεγχόμενο τρόπο. Το ηλεκτρόδιο θερμαίνεται για να αποκτήσει μια θερμοκρασία η οποίααπαιτείται για τον καυτηριασμό νευρικών απολήξεων που καταλήγουν στον δίσκο και την συρρίκνωση του κολλαγόνου. Η τυπική της ένδειξη είναι η αντιμετώπιση του δισκογενούς πόνου σε αντιδιαστολή με την ριζοπάθεια σε έδαφος κήλης του μεσοσπονδυλίου δίσκου. Ως εκ τούτου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί της μεσοσωμάτιας σπονδυλοδεσίας στην αντιμετώπιση του δισκογενούς πόνου.

Με αυτά τα δεδομένα, η τεχνική αυτή δεν προσφέρει αποσυμπιεστική δυνατότητα στον ίδιο βαθμό με την διαδερμική δισκεκτομή και την πυρηνοπλαστική. Η κύρια ένδειξή της είναι στον χρόνιο οσφυϊκό πόνο , με ευρήματα από την δισκογραφία.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Welch WC, Gerszten PC, McGrath P: Intradiscal electrothermy: indications, techniques, and clinical results. Clin Neurosurg  2001; 48:219-225.

Saal JA, Saal JS: Intradiscal electrothermal treatment for chronic discogenic low back pain: a prospective outcome study with minimum 1-year follow-up. Spine  2000; 25:2622-2627.

Derby R, Eek B, Chen Y, et al: Intradiscal electrothermal annuloplasty (IDET): a novel approach for treating chronic discogenic back pain. Neuromodulation  2000; 3:82-88.

Maurer P, Block JE, Squillante D: Intradiscal electrothermal therapy (IDET) provides effective symptom relief in patients with discogenic low back pain. J Spinal Disord Tech  2008; 21:55-62.

Comments are closed.