Εμβολισμός Όγκων

Εμβολισμός Όγκων

Πολλοί όγκοι είναι ιδιαίτερα αγγειοβριθείς καθώς τροφοδοτούνται και από παθολογικά νεόπλαστα αγγεία, ενώ άλλοι αποτελούνται από αιμοφόρα αγγεία πυκνά διατεταγμένα μεταξύ τους. Η αφαίρεση των όγκων αυτών με τις κλασσικές χειρουργικές προσπελάσεις αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο διεγχειρητικής αιμορραγίας, οπότε αντενδείκνυται.

Σε αυτές τις περιπτώσεις πραγματοποιείται προεγχειρητική διαγνωστική αγγειογραφία και εμβολισμός με σκοπό την μείωση της αιματικής τροφοδοσίας των όγκων αυτών, κάτι που καθιστά την χειρουργική τους αφαίρεση ασφαλέστερη.

Δείτε τα τελευταία νέα μας

Copyright ©2021 Brain-Spine.gr. All rights Reserved

Powered by MayaGraphics