Μικροχειρουργική αντιμετώπιση των Ανευρυσμάτων

Μικροχειρουργική αντιμετώπιση των Ανευρυσμάτων

Ο  μικροχειρουργικός αποκλεισμός του ανευρύσματος από την κυκλοφορία με την τοποθέτηση clip αγγείων στην βάση του ανευρύσματος,  αποτελεί την καλύτερη τεχνική αντιμετώπισης, όσον αφορά την μακροχρόνια διάρκεια του προσφερόμενου αποτελέσματος, και ακόμα και σήμερα αποτελεί σε ορισμένες περιπτώσεις την επέμβαση εκλογής.

Η προσπέλαση των μεγάλων αγγείων της βάσης του κρανίου όπου αναπτύσσονται τα ανευρύσματα, απαιτεί την διάνοιξη φυσιολογικών ανατομικών οδών με ατραυματική τεχνική. Αυτό αποσκοπεί στην ανατομική παρασκευή των αγγείων στην περιοχή του ανευρύσματος καθώς και στην κατανόηση των ανατομικών σχέσεων των στοιχείων του ανευρύσματος με τους περιβάλλοντες αρτηριακούς κλάδους. Η όλη προσπέλαση γίνεται με την βοήθεια του χειρουργικού μικροσκοπίου και τοποθετούνται ένα ή περισσότερα μόνιμα clip παράλληλα με τον αυχένα του ανευρύσματος, προσέχοντας να μην αποκλεισθεί ο αυλός καμιάς τροφοφόρου αρτηρίας της περιοχής. Δίνεται σήμερα η δυνατότητα του ελέγχου της σωστής τοποθέτησης του clip με την χρήση της διεγχειρητικής αγγειογραφίας που δείχνει τον πλήρη ( ή όχι ) αποκλεισμό του ανευρύσματος από την κυκλοφορία και την βατότητα των γειτονικών αρτηριών.

Δείτε τα τελευταία νέα μας

Copyright ©2021 Brain-Spine.gr. All rights Reserved

Powered by MayaGraphics