Αγγειακές Δυσπλασίες παιδικής ηλικίας

Αγγειακές Δυσπλασίες παιδικής ηλικίας

Γενικά

Το αγγειακό δίκτυο των νεογνών ,των βρεφών και των παιδιών μπορεί να παρουσιάσει διάφορες παθολογικές οντότητες, οι περισσότερες από τις οποίες αντιμετωπίζονται με επιτυχία. Οι πιο συχνές από αυτές είναι οι εξής:

Ανάλογα με την πάθηση, τα συμπτώματα μπορεί να εμφανίζονται σταδιακά ή να παρουσιασθούν με κεραυνοβόλο τρόπο. Τα κυριότερα συμπτώματα είναι:

  • Αιφνίδια έναρξη κεφαλαλγίας
  • Πρωτοεμφανιζόμενες επιληπτικές κρίσεις
  • Κώμα

Τι θεραπεία εφαρμόζεται;

Αυτή εξαρτάται από την συγκεκριμένη αγγειακή βλάβη, και συγκεκριμένα:

  • Ανευρύσματα. Η θεραπεία εξαρτάται από το είδος και την εντόπιση του ανευρύσματος και μπορεί να είναι η μικροχειρουργική τοποθέτηση clip με το οποίο επιτυγχάνεται η απομόνωση του ανευρύσματος από την κυκλοφορία, ή η τοποθέτηση ηλεκτροαποσπώμενων σπειραμάτων μέσα στον χώρο του ανευρύσματος τα οποία οδηγούν στην θρόμβωση αυτού και την απομόνωσή του από την κυκλοφορία. Η τεχνική αυτή γίνεται με αγγειογραφία από τα κάτω άκρα και θεωρείται ελάχιστα παρεμβατική.
  • Αρτηριοφλεβικές Δυσπλασίες.  Υπάρχουν τρεις εναλλακτικές θεραπείες:
  1. Χειρουργική εξαίρεση της Δυσπλασίας. Είναι η μόνη οριστική θεραπεία αλλά πρόκειται για επέμβαση μεγάλης βαρύτητας.
  2. Εμβολισμός. Βασίζεται στην χρήση υλικών που μέσω αγγειογραφίας προωθούνται στην δυσπλασία και την αποφράσσουν .Υπάρχουν πολλές τεχνικές δυσκολίες για την πλήρη εξάλειψη της βλάβης και η τεχνική αυτή συνήθως χρησιμοποιείται προεγχειρητικά για να διευκολύνει την επέμβαση.
  3. Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική. Περιλαμβάνει την εντοπισμένη με μεγάλη ακρίβεια εφαρμογή ακτινοβολίας στην περιοχή της δυσπλασίας με σκοπό να την αποφράξει. Και αυτή έχει τεχνικούς περιορισμούς και άλλα μειονεκτήματα και συνήθως εφαρμόζεται με συνδυασμό με τις άλλες θεραπείες, π.χ σε δυσπλασίες που δεν είναι δυνατόν λόγω της θέσης τους να χειρουργηθούν.
  • Νόσος Moyamoya

 

Bιβλιογραφία

1)      Gerosa MA et al. Cerebral arteriovenous malformations in children (56 cases). Child’s Brain 1981 (8) 356 – 371.

2)      Mori K et al. Clinical analysis of arteriovenous malformations in children. Child’s Brain 1980 (6) 13 – 25.

3)      Martin et al. Management of intracranial vascular malformations in children and adolescents. Concepts in Pediatric Neurosurgery 1983. 264 – 290.

Δείτε σε βίντεο

Copyright ©2021 Brain-Spine.gr. All rights Reserved

Powered by MayaGraphics