Ακουστικό Νευρίνωμα (Αιθουσιαίο Σβάνωμμα)

Ακουστικό Νευρίνωμα (Αιθουσιαίο Σβάνωμμα)

Τι είναι το ακουστικό νευρίνωμα;

Είναι ένας σπάνιος, συνήθως αργά αναπτυσσόμενος όγκος του έσω ωτός και συγκεκριμένα του νεύρου που συνδέει το αυτί με τον εγκέφαλο ( ακουστικό νεύρο ). Αν και είναι ιστολογικά καλοήθης όγκος, ένα ακουστικό νευρίνωμα το οποίο μεγαλώνει και δεν αντιμετωπίζεται μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την νευρολογική λειτουργία και να απειλήσει την ζωή. Ο όγκος αυτός αναφέρεται και ως αιθουσαίο σβάνωμα, νευρίνωμα ή νευριλήμμωμα.

Αυτός ο τύπος όγκου αναπτύσσεται στο 8ο εγκεφαλικό νεύρο που σχετίζεται με την ακοή και την ισορροπία και εντοπίζεται στο έσω ους, κοντά στην βάση του κρανίου. Ένα μέρος του νεύρου μεταφέρει ηχητικές πληροφορίες και το άλλο πληροφορίες ισορροπίας από το έσω ους στον εγκέφαλο. Είναι ένα από τα 12 κρανιακά νεύρα που ξεκινούν από το εγκεφαλικό στέλεχος. Οι όγκοι αυτοί αποτελούν περίπου το 5% των πρωτοπαθών όγκων του εγκεφάλου.

Αίτια - παράγοντες κινδύνου για το ακουστικό νευρίνωμα

Οι όγκοι αυτοί θεωρείται ότι προέρχονται από υπερπολλαπλασιασμό των κυττάρων τύπου Schawnn που προκαλούν πίεση στα νεύρα της ακοής και της ισορροπίας του έσω ωτός. Τα κύτταρα αυτά φυσιολογικά περιβάλλουν και υποστηρίζουν τις νευρικές ίνες. Εάν ο όγκος αποκτήσει μεγάλες διαστάσεις, μπορεί να πιέσει το προσωπικό νεύρο και άλλες δομές του εγκεφάλου. Αυτός ο τύπος όγκου συχνότερα αναπτύσσεται σε ενήλικες 30 έως 60 ετών. Ασθενείς που πάσχουν από Νευροϊνωμάτωση τύπου II συχνά αναπτύσσουν ακουστικά νευρινώματα και στα δύο ώτα. Η οντότητα αυτή συνδυάζεται με όγκους των εγκεφαλικών και νωτιαίων νεύρων και με Όγκους Εγκεφάλου.

Ποια είναι τα συμπτώματα;

Τα ακόλουθα αποτελούν τις πιο συνήθεις εκδηλώσεις της νόσου.

  • Απώλεια ακοής
  • Εμβοές
  • Ίλιγγος
  • Παράλυση του προσωπικού νεύρου
  • Προβλήματα που σχετίζονται με την ζωή που αφορούν τον εγκέφαλο

 

Βιβλιογραφία

  1. Pollock BE et al. Patient outcomes after vestibular schwannoma management: a prospective comparison of microsurgical resection and stereotactic radiosurgery. Neurosurgery 2006 (59) 77 – 85.
  2. Raftopoulos C et al. Microsurgical results with large vestibular schwannomas with preservation of facial and cochlear nerve function as primary aim. Acta Neurochir 2005 (147) 697 706.
  3. Samii M et al. Hearing preservation after complete microsurgical removal. Prog Neurol Surg 2008 (21) 136 – 141.

Δείτε σε βίντεο

Copyright ©2021 Brain-Spine.gr. All rights Reserved

Powered by MayaGraphics