Αρτηριοφλεβικά Συρίγγια

Αρτηριοφλεβικά Συρίγγια

Τι είναι το Αρτηριοφλεβικό Συρίγγιο (ΑVF);

Το Αρτηριοφλεβικό Συρίγγιο είναι μια ανώμαλη επικοινωνία των αγγείων στους ιστούς γύρω από τον εγκέφαλο ή τον νωτιαίο μυελό, στην οποία μία ή περισσότερες αρτηρίες συνδέονται άμεσα με μία ή περισσότερες φλέβες ή άλλα φλεβικά δίκτυα που καλούνται φλεβώδεις κόλποι. Οι αρτηρίες μεταφέρουν αίμα από την καρδιά προς τους ιστούς και οι φλέβες έχουν την ακριβώς αντίθετη αποστολή. Σε μια AVF, υπάρχει μια άμεση επικοινωνία μεταξύ μιας ή περισσοτέρων αρτηριών και φλεβών ή φλεβωδών κόλπων, που δημιουργεί μια ομάδα προβλημάτων. Οι AVF διαφέρουν από τις AVM στο ότι οι τελευταίες εντοπίζονται εντός του παρεγχύματος του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού ενώ οι πρώτες στα περιβλήματα του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού, όπως η σκληρά και η αραχνοειδής μήνιγγα. Το πιο σοβαρό πρόβλημα που συνδυάζεται με την παρουσία των AVF είναι ότι μεταφέρουν το υψηλής πίεσης αρτηριακό αίμα άμεσα στις φλέβες και τους φλεβώδεις κόλπους που αποχετεύουν τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό. Το αποτέλεσμα είναι να αυξάνεται σημαντικά η πίεση στο φλεβικό αυτό δίκτυο.

Ποια είναι τα συμπτώματα;

Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι AVF:

  • οι εντοπιζόμενες στην σκληρά μήνιγγα
  • τα καρωτιδο-συραγγώδη συρίγγια ( CCF )

Αποτελούν επίκτητες βλάβες ( ο ασθενής δεν τις είχε κατά την γέννησή του ) αλλά αναπτύσσονται αργότερα κατά την διάρκεια της ζωής. Μπορεί να δημιουργούνται σε έδαφος λοίμωξης ή τραυματικής βλάβης, αλλά οι περισσότερες αναπτύσσονται χωρίς να υπάρχει σαφής αιτιολογικός παράγοντας. Οι ασθενείς με εντόπιση των AVF στην σκληρά μήνιγγα τυπικά παρουσιάζονται λόγω ενός θορύβου ( σαν εμβοή ) στο ένα αυτί που συγχρονίζεται με τον καρδιακό ρυθμό και καλείται φύσημα. Οι ασθενείς με CCF με ερυθρότητα και εξοίδηση των επιπεφυκότων του ενός οφθαλμού σε συνδυασμό με κάποιο φύσημα.

Πως γίνετε η διάγνωση;

Η τρέχουσα τάση είναι να προσπαθούμε να αποκλείσουμε κάθε AVF πρωτού η αυξημένη πίεση στο φλεβικό δίκτυο προκαλέσει ανεπανόρθωτες βλάβες στον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό. Η μέθοδος εκλογής για την ανίχνευση των AVF είναι η αγγειογραφία, μια ειδική εξέταση κατά την οποία εγχύεται σκιαγραφική ουσία στα αιμοφόρα αγγεία του εγκεφάλου για να απεικονισθούν. Αυτή την στιγμή, η αγγειογραφία αποτελεί την εξέταση εκλογής για την απεικόνιση των AVF και την σχέση τους με τις περιβάλλουσες αρτηρίες και φλέβες. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι δυσπλασίες αυτές δεν δίνουν ιδιαίτερα ευρήματα στην αξονική και μαγνητική τομογραφία.

Ποια είναι η προτινόμενη θεραπεία;

Η συνήθης πρακτική είναι ο συνδυασμός δύο μεθόδων, ανάλογα με τον τύπο της δυσπλασίας:

  • Ενδοαγγειακός εμβολισμός: Είναι συνήθως δυνατό να αντιμετωπίσει την πλειοψηφία των AVF. Κατά την εφαρμογή αυτής της τεχνικής, προωθούμε δια μέσω της μηριαίας αρτηρίας ένα καθετήρα μέχρι τα αγγεία του εγκεφάλου που τροφοδοτούν την AVF και εγχύουμε σε αυτές τις αρτηρίες το υλικό του εμβολισμού. Η έγχυση αυτή αποκλείει την αρτηρία και μειώνει την ροή αίματος διαμέσω της AVF.
  • Μικροχειρουργική εξαίρεση: Εφαρμόζεται σε περιπτώσεις AVF που δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν με εμβολισμό. Διενεργείται κρανιοτομή και με την βοήθεια του χειρουργικού μικροσκοπίου απομονώνεται η δυσπλασία από τον περιβάλλοντα εγκέφαλο ή νωτιαίο μυελό.


Βιβλιογραφία

  1. Halbach W, Hisashida RT, Hieshima GB, et al. Transvenous embolization of direct carotid cavernous fistulas. AJNR  Am J Neuroradiol 1988;9:741-747
  2. Uflacker R, Lima S, Ribas G, et al. Carotid – cavernous fistulas: embolization through the surerior ophthalmic vein approach. Radiology 1986;159:175-179
  3. Monsein LH, Debrun GM, Miller NR, et al. Treatment of dural carotid cavernous fistulas via the surerior ophthalmic vein. AJNR Am J Neuroradiol 1991;12:435-439

Δείτε σε βίντεο

Copyright ©2021 Brain-Spine.gr. All rights Reserved

Powered by MayaGraphics