Εγκεφαλικό Επεισόδιο της παιδικής ηλικίας

Εγκεφαλικό Επεισόδιο της παιδικής ηλικίας

Τι είναι το Εγκεφαλικό Επεισόδιο της Παιδικής Ηλικίας;

Οι αγγειακές διαταραχές του εγκεφάλου βρίσκονται μεταξύ των δέκα σημαντικότερων αιτιών θανάτου στα παιδιά αλλά και έχουν ως αποτέλεσμα σημαντικές και μακροχρόνιες βλάβες που αφορούν την νευρολογική έκβαση και την νοητική εξέλιξη των πασχόντων. Και εδώ τα εγκεφαλικά επεισόδια διακρίνονται σε ισχαιμικά και αιμορραγικά.

Πως εκδηλώνεται κλινικά;

 • Αδυναμία στην μία πλευρά του σώματος (ημιπάρεση )
 • Διαταραχές ομιλίας
 • Αιφνίδια έναρξη ληθαργικότητας – βυθιότητας
 • Επιληπτική κρίση που αφορά μόνο το ένα ήμισυ του σώματος
 • Σε νεογνά διαπιστώνεται πολύ πρώιμα η προτίμηση της χρήσης ενός χεριού ( πριν την ηλικία των 12 μηνών)

Επιπρόσθετες εκδηλώσεις μπορεί να παρατηρηθούν και εξαρτώνται από την εγκεφαλική περιοχή της οποίας βλάπτεται η λειτουργία. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι τα ακόλουθα:

 • Βλάβες της παρεγκεφαλίδας (του οπισθίου τμήματος του εγκεφάλου) προκαλούν διαταραχές ισορροπίας και βάδισης και ασυνέργεια στην εκτέλεση κινήσεων.
 • Βλάβη στην οπτική οδό και στο κέντρο της όρασης στον ινιακό λοβό, προκαλεί διαταραχές όρασης.

Τι εξετάσεις χρειάζονται;

 • Μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου για ακριβή εντόπιση της έκτασης της βλάβης.
 • Υπερηχογράφημα καρδιάς (συγγενείς καρδιακές ανωμαλίες προκαλούν την ανάπτυξη θρόμβων που αποφράσσουν τα εγκεφαλικά αγγεία).
 • Εργαστηριακός έλεγχος πηκτικότητας (ορισμένα αιματολογικά νοσήματα προκαλούν υπερπηκτικότητα και διευκολύνεται ο σχηματισμός θρόμβων ).

 

Βιβλιογραφία

 1. Riela AR et al. Etiology of stroke in children. J Child Neurol 1993 (8) 201 – 220.
 2. Lopez – Yunez et al. Non infectious cerebral vasculitis in children. Semin Cerebrovasc Dis Stroke. 2001 ( 1 ) 240 – 248.
 3. Isler W. Stroke in childhood and adolescence. Eur Neurol 1984 (23) 421 – 424.

Δείτε σε βίντεο

Copyright ©2021 Brain-Spine.gr. All rights Reserved

Powered by MayaGraphics