Επιληψία στα παιδιά

Επιληψία στα παιδιά

Τι είναι η Παιδική Επιληψία;

Σε γενικές γραμμές ισχύουν αυτά που αναφέρονται στο κεφάλαιο της επιληψίας. Αυτά που την διαφοροποιούν συνοψίζονται στα ακόλουθα:

  • Οφείλεται περισσότερες φορές σε συγγενείς ανωμαλίες της ανάπτυξης του εγκεφάλου, πολλές φορές στα πλαίσια συνδρόμων.
  • Στις περιπτώσεις αυτές όπου η σαφής διάκριση του υπεύθυνου ανατομικού υποστρώματος είναι δύσκολη, τα αποτελέσματα της χειρουργικής επέμβασης είναι λιγότερο ενθαρρυντικά.
  • Επειδή ο νευρικός ιστός των παιδιών εμφανίζει πλαστικότητα και ανέχεται ευκολότερα μεγαλύτερες χειρουργικές παρεμβάσεις και το ανατονικό υπόστρωμα των βλαβών είναι πιο εκτεταμένο, οι επεμβάσεις που εφαρμόζονται στα παιδιά ενίοτε αφορούν εξαίρεση πολύ περισσότερου νευρικού ιστού με καλά αποτελέσματα.
  • Λόγω του συχνά συνδρομικού χαρακτήρα αυτών των καταστάσεων και της γνωστής κακής πρόγνωσης αυτών των κρίσεων αν οι ασθενείς λαμβάνουν μόνο φάρμακα, είμαστε πιο επιθετικοί στο να προτείνουμε πιο γρηγορα κάποια χειρουργική θεραπεία.

Και στα παιδιά αλλά και στους ενήλικες πολλές φορές αυτές οι επεμβάσεις προϋποθέτουν λεπτομερή ηλεκτροφυσιολογικό έλεγχο πριν και κατά την διάρκεια του χειρουργείου για τον εντοπισμό ζωτικών κέντρων του εγκεφάλου που μπορεί να είναι κοντά στην προς αφαίρεση περιοχή.

 

Bιβλιογραφία

  1. Gilman JT et al. Medical intractability in children evaluated for epilepsy surgery. Neurology 1994 (44) 1341 – 1343.
  2. Nordli et al. Recognition and classification of seizures in infants. Epilepsia 1997 (38) 553 – 560.
  3. Sillanpaa et al. Long term prognosis of seizures with onset in childhood. N. Eng J Med. 1998 (338) 1715 -1722.

Δείτε σε βίντεο

Copyright ©2021 Brain-Spine.gr. All rights Reserved

Powered by MayaGraphics