Εστιακές Επιληπτικές Κρίσεις

Εστιακές Επιληπτικές Κρίσεις

Τι είναι οι  Εστιακές Επιληπτικές Κρίσεις;

Είναι εκείνες οι επιληπτικές κρίσεις οι οποίες προκύπτουν από την ηλεκτρική εκφόρτιση μιας μεμονωμένης περιοχής ενός εγκεφαλικού ημισφαιρίου, αλλά μπορεί η διέγερση να μεταδίδεται σε γειτονικές περιοχές του εγκεφάλου. Κατά την διάρκεια τους, ο ασθενής δεν παρουσιάζει απώλεια αισθήσεων.

Υποδιαιρούνται σε τέσσερις ομάδες, ανάλογα με την περιοχή του εγκεφάλου που διεγείρεται και το τμήμα του σώματος από το οποίο εκδηλώνεται:

  • Κινητικές. Μια απλή εστιακή κρίση με κινητικές εκδηλώσεις θα επηρεάσει την μυϊκή δραστηριότητα, προκαλώντας επαναλαμβανόμενες κινήσεις των άνω και κάτω άκρων, του προσώπου ή άλλων περιοχών του σώματος. Η διάγνωση του ποιου (αριστερού ή δεξιού) ημισφαιρίου του εγκεφάλου φέρει την επιληπτογόνο εστία βασίζεται στην αρχή ότι οι κινήσεις (και η αισθητικότητα) κάθε ημίσεως του σώματος ελέγχονται από το αντίθετο ήμισυ του εγκεφάλου, δηλαδή κρίσεις που εκδηλώνονται από την δεξιά πλευρά του σώματος έχουν την βάση τους σε βλάβη του αριστερού ημισφαιρίου του εγκεφάλου.
  • Αισθητικές. Οι εκδηλώσεις εδώ σχετίζονται με την αντίληψη αισθήσεων όπως ψευδής αντίληψη ήχων και χρωμάτων ή άλλες ψευδαισθήσεις.
  • Αυτονομικές. Το αυτόνομο νευρικό σύστημα είναι τμήμα του νευρικού συστήματος που ελέγχει κυρίως την αναπνοή και την καρδιακή λειτουργία( μη ενσυνείδητες λειτουργίες). Επιληπτικές κρίσεις που εκδηλώνονται μέσω αυτού χαρακτηρίζονται από διαταραχές του καρδιακού ρυθμού, της αρτηριακής πίεσης ή της λειτουργίας του εντέρου.
  • Ψυχικές.  Μπορεί να εκδηλωθεί με εικόνα άγχους, φόβου ή την ψευδαίσθηση ότι ο ασθενής έχει βρεθεί και γνωρίζει ένα μέρος χωρίς ποτέ να ήταν εκεί ή να έχει βιώσει μια εμπειρία στο παρελθόν (déjà vu). Οι κρίσεις στην περίπτωση αυτή προέρχονται από το κροταφικό τμήμα του εγκεφάλου.

Τι θεραπεία προτείνεται;

Αυτή εξαρτάται από το υποκείμενο αίτιο των κρίσεων και ξεκινά από φαρμακευτική αγωγή και συνεχίζεται σε χειρουργική αφαίρεση μιας παθολογικής εστίας (π.χ όγκος )όταν αυτός θεωρείται ως το αίτιο των κρίσεων. Σε περιπτώσεις που οι δύο προαναφερθείσες τακτικές αποτύχουν ή δεν έχουν ένδειξη, εφαρμόζεται ανακουφιστική χειρουργική θεραπεία (π.χ εμφύτευση διεγέρτη του πνευμονογαστρικού νεύρου ) για περιορισμό του αριθμού και της έντασης των κρίσεων.

 

Bιβλιογραφία

  1. Miller JW, Silbergold D. Epilepsy Surgery: Principles and Controversies. New York: Taylor and Francis Groop;2006
  2. Yasagil MG. Microsurgery of CNS Tumors. Vol IVb: Limbic and Paralimbic Tumors. New York: Thieme;1995,252-290

Δείτε σε βίντεο

Copyright ©2021 Brain-Spine.gr. All rights Reserved

Powered by MayaGraphics